IMG_4708

Ewa Zarzycka Od nie do tak. Twórczość z lat 1980-2010

wystawie towarzyszyła prezentacja dokumentacji działalności Ewy Zarzyckiej

ze zbiorów Mojego Archiwum Andrzeja Ciesielskiego

Współpraca: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Wystawa sztuki Ewy Zarzyckiej „Od nie do tak. Twórczość w latach 1980-2010”  została zorganizowana z okazji jubileuszu 30-lecia działalności artystki.

Warsztaty artystyczne „Alfabet Sztuki”, koncepcja i prowadzenie: Ewa Zarzycka. Warsztaty artystyczne „Sztuka mówiona, rysunek pisany”, koncepcja i prowadzenie: Jolanta Męderowicz.

Kuratorka wystawy: Jolanta Męderowicz