sesja napis

Nabór zgłoszeń na sesję naukową: „Cytat – powtórzenie – zawłaszczenie”

Konferencja skierowana jest do historyków sztuki, kulturoznawców, ale także krytyków sztuki, artystów i muzealników oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniem zapożyczenia w sztuce. Zaakceptowane przez recenzentów artykuły zostaną opublikowane w formie cyfrowej.

Kopiowanie, „podrabianie“, zawłaszczanie, wykorzystywanie prac innych artystów, cytowanie czy przekształcanie obrazów to praktyki artystyczne znane od wieków. Jednak początków zawłaszczania, będącego odrębnym prądem w sztuce, należy dopatrywać się w działaniach awangardy, a przede wszystkim w twórczości Marcela Duchampa i jego słynnego dzieła „Fontanna“.
W odniesieniu do tradycji ready-made, na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, w kręgach artystów nowojorskich, podchodzących krytycznie do kwestii oryginalności, powtórzenia i autorstwa, zrodził się nurt zwany dziś „appropriation art“.
W dyskusjach o sztuce XX i XXI wieku temat zapożyczenia powracał stale i w różnych kontekstach – bywał wiązany z zagadnieniami czysto formalnymi i poszukiwaniem nowych środków ekspresji, innym razem rozpatrywany był w kontekście kultury popularnej i produkcji seryjnej lub w związku z kwestiami związanymi z prawem autorskim. Temat ten wydaje się wciąż aktualny, w szczególności dziś, kiedy praktyka „zawłaszczania“ i powtórzenia jest codziennością, kiedy przekształcanie „rzeczy“, ich zestawianie i wybieranie wydaje się tak samo ekscytujące i kreatywne jak produkowanie nowych.

Proponowane zagadnienia:

– sztuka zawłaszczenia (appropriation art)
– zagadnienie zapożyczenia w sztuce
– problem kopii i reprodukcji w sztuce
– wędrówki motywów
– wykorzystywanie cudzych dzieł w świetle prawa autorskiego
– powtórzenie w kontekście kultury popularnej
– found footage
– ready-mades, fotomontaż, asamblaż, nowe media, film

Kiedy: 11 – 12.10.2013 (piątek – sobota)
Gdzie: Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5, Lublin
Zgłoszenia: tytuł referatu, abstrakt (200 słów) oraz krótką informację o autorze należy przesłać do 31 lipca 2013 roku na adres: konferencja@labirynt.com
Opłata konferencyjna: 100 zł brutto (opłata obejmuje catering obiadowy oraz serwis kawowy)
Organizatorzy konferencji nie pokrywają kosztów zakwaterowania.

Kontakt:
Aleksandra Skrabek
Galeria Labirynt
20-052 Lublin
ul. ks. J. Popiełuszki 5
tel. 81 466 59 20 wew. 31