02sl

Zuzanna Janin – Siedem tańców

Otwarcie: 15.01.2016 (piątek), godz. 19.00 | Galeria Labirynt (Lublin, ul. Popiełuszki 5)
Oprowadzanie po wystawie: 16.01.2016 (sobota), godz. 12.00 (spacer poprowadzi Zuzanna Janin)
Czynna do 24.03.2016 (wt.-niedz., godz. 12.00-19.00)
wstęp wolny

Zuzanna Janin zajmuje się rzeźbą, instalacją, filmem, wideo, fotografią, akcjami i działaniami performatywnymi. Należy do grona najważniejszych przedstawicielek sztuki polskiej po 1989 roku.

Wystawa w Galerii Labirynt obejmuje najnowsze realizacje artystki. Oprócz tych, które miały już swoją premierę, zobaczymy prace powstałe w ciągu ostatnich miesięcy – takie jak tytułowe Siedem tańców, Shame czy Lost Butterfly. Wszystkie dotykają tematów zajmujących artystkę od lat, kontynuują je, twórczo rozwijają. Artystka – jak pisze Magdalena Ujma – dostrzega dookoła strukturalną, wpojoną w porządek świata, niesprawiedliwość i nie może się powstrzymać od opowiadania o niej. Jest wrażliwa na przejawy ograniczania wolności, interesuje się zagadnieniem władzy i nierównościami społecznymi rozmaitych grup ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, a także artystów i innych prekariuszy świata kultury.

Zuzanna Janin zdaje sobie sprawę, że nie istnieje inne spojrzenie niż wyrastające z własnej, osobistej historii. Zajmuje ją pamięć jako tajemniczy przekaz, płynący z głębin czasu, rzeka opływająca nasze świadome czyny i myśli, ale kształtująca także to, nad czym się nie zastanawiamy, odruchowe reakcje, punkty odniesienia, wartości. Poprzez obrazy, dźwięki, formy, przekazuje opowieści – wyjaśnia Magda Ujma. – Nie są to opowieści linearne, lecz niepełne, zapętlające się, z bocznymi nurtami i odnogami. Bywają zamglone, niewyraźne, kształtowane także obcymi przekazami, czasem dokumentami, historiami fikcyjnymi, lecz posiadającymi dozę prawdopodobieństwa.

Janin traktuje pamięć jako materiał wyjściowy do pracy nad językiem uniwersalnym. Opowieści artystki, inspirowane pamięcią, każą nam spojrzeć na nasze własne historie. Wystawa w Labiryncie dobrze pokazuje tę rozpiętość – od jednostki do społeczności. Od tego, co osobiste, do tego, co da się uogólnić.

Kuratorem wystawy jest Waldemar Tatarczuk.

Magdalena Ujma | tekst towarzyszący wystawie Siedem tańców>>

Współpraca:

bwa_Olsztyn

ggm_logo

Patronat medialny:

Patronat medialny