GS what if

A co jeśli… – warsztaty wokół instytucji marzeń

5-7 października 2012

Kuratorki: Anna Smolak, Magdalena Ujma

Kuratorka Galeria Labirynt: Magdalena Linkowska

Uczestnicy warsztatów: Zuzana Bodnárová, Karolina Breguła, Gemma Medina Estupiñán, Milovan Farronato, Siân Green, Marianna Hovhannisyan, Magdalena Linkowska, Milan Mikuláštík, Saša Nabergoj, Anna Ostoya, Anna Smolak, Francesco Scasciamacchia, Waldemar Tatarczuk, Magdalena Ujma

Warsztaty wokół instytucji marzeń są próbą konfrontacji pojęć z obszaru krytyki instytucjonalnej z indywidualnymi praktykami i postawami w odniesieniu do instytucji kultury. Jak zapowiadają kuratorki: „Zastanowimy się nad tym, czy model instytucji  zaprzecza idei pracy twórczej i czy w instytucję sztuki wpisany jest permanentny konflikt, kryzys, a jeśli tak, to jak można sobie z nim radzić i konstruktywnie wykorzystać. Mając świadomość uwarunkowań, które determinują funkcjonowanie współczesnych instytucji (wpływ polityki kulturalnej, hierarchie oraz strategie władzy, ograniczenia ekonomiczne, polityka informacyjna a także kontekst historyczny i geograficzny) chcemy oddać pole wyobraźni i potraktować galerię jako instytucję potencjalną, mogącą przyjąć różnorodne formy, zależnie od woli, aspiracji, wiedzy i potrzeb uczestników naszych spotkań. Równocześnie realizując projekt w odniesieniu do konkretnego miejsca, Galerii Labirynt, wierzymy w siłę genius loci i jego oddziaływanie na zachodzące wewnątrz procesy. Interesują nas różne modele pracy i współpracy; tworzenie wspólnoty i kolektywne poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, a także zdobywanie samoświadomości poprzez kontakt, rozmowę, twórczą konfrontację.”

Pierwszego dnia warsztatów odbędzie się otwarta dla publiczności debata wokół zagadnienia krytyki instytucjonalnej (5 października, godz. 19.00).

Warsztaty A co jeśli… są częścią platformy badawczej Giant Step, w ramach której cztery instytucje europejskie: Van Abbemuseum (Eidnhoven), Mostyn Gallery (Walia),  Vessel (Bari) i Galeria Labirynt (Lublin), analizują –  indywidualnie i w dialogu – różne (polityczne, ekonomiczne, kulturowe) uwarunkowania produkcji artystycznej w obrębie instytucji, a także potencjał krytyki artystycznej jako narzędzia zmiany.

A co jeśli… to trzecie spotkanie z cyklu Giant Step. Pierwsze odbyło się w Kazimierzu Dolnym – miało ono charakter warsztatów. Drugie zaś było spotkaniem eksperymentalnym, wykorzystującym technikę „reading session” – zaproponowaną uczestnikom przez zaproszony do Galerii Labirynt kolektyw artystyczny Faculty of Invisibility.