Abecadło kuratora

Abecadło kuratora. Warsztaty w Labiryncie | rekrutacja

Kurs adresowany jest do studentów kierunków humanistycznych, społecznych i artystycznych oraz osób zainteresowanych pracą w zawodzie kuratora. Wiodącą formą zajęć będą warsztaty, na których studenci w praktyczny sposób będą wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas spotkań z wykładowcami oraz poznają narzędzia przydatne w pracy kuratora.

Wykłady / 40 h
Wystawa jako przestrzeń wizualnych oddziaływań / Magdalena Linkowska
Galeria sztuki w strukturze samorządowej / Piotr Choroś
Abecadło kuratora / Stach Szabłowski
Praktyka wystawiennicza / Robert Rumas
Kolekcja jako narzędzie krytyczne / dr Marcin Lachowski
Estetyka recepcji dzieła sztuki w przestrzeni galerii / dr Jacek Jaźwierski
Cyfrowe archiwum sztuki / dr Marcin Pastwa
Mechanizmy rynku sztuki współczesnej / dr Magdalena Białonowska
Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów / dr Piotr Celiński
Współczesne trendy w krytyce artystycznej / Adam Mazur

Warsztaty / 48 h
Warsztaty kuratorskie (zaliczenie – wystawa organizowana przez studentów) / Stach Szabłowski
Warsztaty edukacyjne (samodzielne prowadzenie warsztatów edukacyjnych na wystawie organizowanej przez studentów) / Anna Szary-Cioczek
Warsztaty pisania o sztuce (teksty do katalogu o wystawie) / Adam Mazur
Warsztaty z komunikacji i marketingu w kulturze (zorganizowanie promocji wystawy) / Alicja Burek

Praktyczna realizacja wystawy / 40 h
Waldemar Tatarczuk, Stach Szabłowski

Zajęcia będą prowadzone w trybie weekendowym od grudnia do czerwca w siedzibie Galerii Labirynt. Zajęcia zakończą się realizacją wystawy w Galerii Labirynt, przygotowanej przez uczestników kursu.

Rekrutacja: do 6 grudnia 2013 r.
Zgłoszenia będą rozpatrywane na podstawie wypełnionego formularza.
Opłata: 490 zł (istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty)

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy: abecadlokuratora@labirynt.com, lub dostarczyć osobiście do siedziby Galerii Labirynt: ul. Popiełuszki 5, pok. nr 3