Wykład Andrzeja Kapusty

Andrzej Kapusta – Szaleństwo i sztuka: granice rozumienia

Studia nad twórczością pacjentów szpitali psychiatrycznych pokazują, że problemy z radzeniem sobie z życiem i trudności w komunikowaniu się z innymi, obniżają szanse na sukces na polu sztuki. Z drugiej strony, powiązanie geniuszu i szaleństwa ma swoją długą tradycję. Szczególnie interesujące są koncepcje upatrujące źródeł kreatywności w temperamencie maniakalno-depresyjnym i wzajemnym przenikaniu się doznania pełni energii z wrażliwością egzystencjalną oraz schizofrenicznym spektrum i towarzyszącą mu twórczą alienacją. Wykład z cyklu „Sztuka i filozofia”.

dr hab. Andrzej Kapusta, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS; absolwent Akademii Medycznej w Lublinie (1993), doktorat z filozofii na UMCS (1999); autor książek: „Filozofia ekstremalna”. „Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta” (UMCS, Lublin 2002) oraz „Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii” (UMCS, Lublin 2010). Habilitacja w dziedzinie: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej. Zainteresowania naukowe: teoria wiedzy, antropologia, filozofia medycyny, psychiatrii i psychologii, bioetyka.

–>wstęp wolny<–