Aniela Mroczek - wykład

Aniela Mroczek – Gra w kolory. Kolekcja Galerii Labirynt

Wystawa Uczulenie na kolor to pulsująca życiem i barwami struktura wizualna i treściowa. Towarzyszący wystawie wykład będzie traktował o historii Galerii Labirynt i jej kolekcji – jako o historii nadawania i odbierania znaczenia kolorowi.

Jak zapowiada Aniela Mroczek, autorka wykładu: „Przyjrzymy się twórczości wybranych artystów, obecnych w programie galerii, zwracając przy tym uwagę przede wszystkim na ich – często skrajnie różne – podejście do zagadnienia koloru, traktowanego jako materia rozważań naukowych, ale również jako swoiste ready made, forma komunikowania i opisywania emocji czy wyraz poszukiwań duchowych. Na siatkę wzajemnych relacji i związków wykreowanych pomiędzy pracami, która jest efektem pracy kuratorskiej, nałożymy siatkę skojarzeń, które rodzą się w związku z ich przynależnością do kolekcji Galerii Labirynt – wzbogacając tym samym odbiór wystawy”.

/ wstęp wolny /