Bagiński, Dobrosław

Ur. 1952, Lublin; mieszka w Lublinie.

Realizacje w dziedzinie fotografii i filmu, uprawia rzeźbę, malarstwo, teorię sztuki, zajmuje się pracą pedagogiczną. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dyplom w 1975. Aktywność artystyczną rozpoczął w grupie „Galeria Sztuki Aktualnej” we Wrocławiu (1972-1975), którą tworzyli również: Janusz Haka, Jolanta Marcolla, Zdzisław Sosnowski. Od lat 70. XX wieku, artysta podejmował działania w nurcie sztuki o tendencji konceptualizującej, które, jak artysta podkreślał, miały charakter eksperymentalny. Przedmiotem badań były zagadnienia dotyczące przekazu i struktur komunikacji w sztuce oraz próby opisania zjawisk artystycznych za pomocą metod uznanych za obiektywne. Wykorzystywał w tym celu różne środki techniczne: magnetyczny zapis dźwiękowy, sprzęt radiowy, maszynopisy, a także rozmowy i komentarze odbiorców. Powstały wówczas realizacje w zapisie fotograficznym (1972: Taśma; 1973: Pole, Raport) i filmowym (1973: Dwa ruchy, Mowa, Drzwi; 1975: Telefon). Od 1973 artysta brał udział w programie Galerii Labirynt w Lublinie: Raport sztuki 1973,  Zamknięcie wystawy 1976,  Oferta Galerii Labirynt 1976 i 1977; Sztuka w towarzystwie 1980; Sztuka elektryczna 1983; Zapisy 1983; Nurt intelektualny w sztuce polskiej po II wojnie światowej 1984; Valuable stone 1984. Związany z Galerią Białą w Lublinie (Sztuka-prawda-iluzja-fałsz 1985, Obiekt 1986, Sztuka-prawda-iluzja-fałsz – dzisiaj 2000, Wyobraźnia czyli zaawansowana technologia 2007). W latach 1990-1993 pełnił funkcję prezesa ZPAP Okręgu Lubelskiego. Zajmuje się teorią komunikacji (publikacja z P. Francuzem: W poszukiwaniu kodów wizualnych 2007) i psychologią percepcji. Udział w II Dniach Fotografii (Lublin 2008). Jednocześnie, od lat 80. XX wieku, realizował prace w przestrzeniach sakralnych – malarstwo ścienne, rzeźba, projektowanie przestrzeni i małe formy architektury (ołtarz papieski, wnętrze kościoła św. Boboli w Lublinie, tamże oprawa wizualna do Misterium pasyjnego w 2008, i inne). W 2007 artysta uczestniczył w wystawie Sztuka i wiara w Galerii BWA Lublin . Nagrodzony medalem Papieskiej Rady Kultury (2006). Autor konkursu na projekt architektoniczny „Eksploratorium” (Lublin 2007). W latach 1976-2009 artysta nauczał w Wydziale Artystycznym UMCS, od 2007 prowadził zajęcia z dziedziny rzeźby na kierunku Architektury i Urbanistyki w Politechnice Lubelskiej.
[opr. J.M.]