Bąkowski, Wojciech

Ur. 1979, Poznań.

Uprawia rysunek, grafikę, eksperymentalny film animowany, muzykę alternatywną, poezję.
Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie w 2005 uzyskał dyplom w dziedzinie audio performance oraz animacji filmowej.
Projekcja filmu Tańcz odbyła się m.in. w ramach wystawy sztuki Choreografia ciał w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie w 2011.