Baumgart, Anna

Ur. 1966, Wrocław; mieszka w Warszawie.

Twórczość w dziedzinie rzeźby, instalacji, wideo, fotografii, sztuki performance.
Dyplom w 1994 na Wydziale Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku. Tamże, artystka związana była również z pracownią Innych Mediów. Twórczość artystki zaznacza się w nurcie tzw. sztuki krytycznej i w zakresie problematyki feministycznej.
Film Świeże wiśnie (2010) porusza temat prostytucji obozowej występującej w niemieckich obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej, zaś w szerszej perspektywie, film ten ukazuje twórczość Baumgart w nurcie sztuki, w którym artyści sięgają po tematy tabu, podejmując problemy społeczne i uobecniając w sztuce ich wrażliwe granice. Film jest  rodzajem wypowiedzi łączącej relację historyczną i narrację współczesną.

Anna Baumgart, Świeże wiśnie, 2010, video, DVD, 19’06”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Anna Baumgart, Świeże wiśnie, 2010, video, DVD, 19’06”.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Anna Baumgart, Świeże wiśnie. Appendix, 2010, video, DVD, 09’07”

Anna Baumgart, Świeże wiśnie. Appendix, 2010, video, DVD, 09’07”