Baumgart, Anna

Ur. 1966, Wrocław; mieszka w Warszawie.

Twórczość w dziedzinie rzeźby, instalacji, wideo, fotografii, sztuki performance.
Dyplom w 1994 na Wydziale Rzeźby PWSSP w Gdańsku.
Film Świeże wiśnie (2010) porusza temat prostytucji obozowej występującej w niemieckich obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej, zaś w szerzej perspektywie – ukazuje twórczość Baumgart w nurcie sztuki, w którym artyści sięgają po tematy tabu ukazując problemy społeczne w ich wrażliwe granice. Film jest  rodzajem wypowiedzi łączącej narrację historyczną i współczesność.

Anna Baumgart, Świeże wiśnie, 2010, video, DVD, 19’06”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Anna Baumgart, Świeże wiśnie, 2010, video, DVD, 19’06”.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Anna Baumgart, Świeże wiśnie. Appendix, 2010, video, DVD, 09’07”

Anna Baumgart, Świeże wiśnie. Appendix, 2010, video, DVD, 09’07”