Blum-Kwiatkowski, Gerhard Jürgen

Ur.1930, Ulnowo, Polska; zm. 2015, Hünfeld, Niemcy.

Artysta i teoretyk sztuki, zajmował się malarstwem, instalacją i akcjami artystycznymi. Twórca idei sztuki reduktywnej, inicjator i założyciel Galerii El w Elblągu. Był współzałożycielem i kierownikiem Klubu Młodej Inteligencji „Czerwona Oberża” w Elblągu (1956-1961), inicjatorem Laboratorium Sztuki (1961-1974) oraz Biennale Form Przestrzennych w Elblągu (kurator pięciu edycji w l. 1965-1973, w tym: Zjazdu Marzycieli i Kino Laboratorium). Od 1974 zamieszkał w Niemczech, gdzie w Wyższej Szkole Ludowej w Kleinsassen prowadził Stacje sztuki, a potem w Fuldzie założył galerię New Space (wystawa Null Dimension, Galerie New Space, Fulda 1988) i wolną akademię sztuki.  W 1990 zorganizował w starej gazowni w Hünfeld – Museum Moderne Kunst, eksponujące międzynarodową kolekcję sztuki, skupiającą dzieła głównie z kręgu konstruktywistów. Idea konstruktywistyczna stała u podstaw postawy twórczej artysty. Kompozycje z początków twórczości odznaczały się ciemnym kolorem i fakturowym opracowaniem, a l. 60. XX w. przyniosły geometryczne formy metalowe. Z początkiem l. 90 tworzył minimalistyczne obiekty z serii zatytułowanej Skończoność. W tym też okresie znaczące w jego twórczości stały się, stale od tego czasu obecne, formy sześcianów białych i czarnych tytułowanych jako Konstelacje energetyczne. Artysta podkreślał, że nie są one dziełem sztuki, ale synonimem i eksplikacją energii, która wyzwala się między obiektem artystycznym a odczuciem, doznaniem u partycypującego widza. Tak powstałe napięcie jest rzeczywistą wartością artystyczną, a rola artysty powinna polegać na powodowaniu odczuć u odbiorcy, zaś zadaniem dzieła winno być kształtowanie świadomości widza, a nie opisywanie świata.
[opr.: J.M.]