Castagno, Laura

Ur. 1938, Turyn, Włochy; tam mieszka i pracuje.

Artystka ukończyła studia klasyczne, a następnie studia w Politechnice w Turynie, uzyskując  stopień naukowy w dziedzinie architektury. W latach 1964-1971 artystka związana była z Politechniką w Turynie, gdzie, wraz z Leonardo Mosso, tworzyła program oparty na koncepcji architettura aperta (por. Opera aperta Umberto Eco), uobecnionej w procesie wprowadzenia struktur transformacyjnych (w myśl strukturalnego modelu świata) dla dynamizowania przestrzeni o nieograniczonych możliwościach. Od początku lat 60. XX wieku, działania artystki w sztukach wizualnych skupiały się na relacji pomiędzy znakiem i przestrzenią oraz na organizacji w przestrzeni pojedynczych i złożonych znaków poprzez udział form architektonicznych i obiektów przestrzennych oraz na równoczesnej aktywności w dziedzinie malarstwa i rysunku. Innym fundamentalnym elementem jej pracy jest badanie czasu i przestrzeni, napięcia i energii wynikających w tworzeniu instalacji i rzeźb na wielką skalę zarówno w przestrzeniach wewnętrznych (pomieszczenia), jak i w otoczeniu pejzażu, z udziałem znaków, które są albo mobilne (ruchome), albo pozostające w permanentnym w napięciu. W 1996 firma wydawnicza Eidos wydała publikację Laura Castagno: miejsca, nacięcia, pokoje, włączając teksty krytyczne autorstwa Paolo Fossati, Lidy von Mengden i Alberto Veca. Od 1969, dzieła artystki wystawiane są we włoskich i międzynarodowych galeriach i muzeach. Wśród nich należy wymienić, m.in.: Linie zmian instalacja, Galeria Grodzka BWA, Lublin, 1993; Identità e differenza, Biennale di Venezia 1995;  Gesellschaft fur Kunst und Gestaltung, Bonn 1997; Material, Konzept, Konstrukt, Salzburg, Steyr, Erfurt, 1998; Atelier 340, Bruksela, 2000; Biennale Int. of Sculpture, La Mandria, 2002; Laura Castagno & Leonardo Mosso Światło/Cień i Ruch, obiekty, Galeria Stara BWA Lublin, 2003; Poletti Civic Library, Modena, 2005; Muzeum MIAAO, Turyn, 2007; Sculpture Biennial, Aglié, 2008; Experimental Turin, Turyn, 2010; wystawa zwiazana z wydaniem książki Krajobrazy przestrzeni energii 1997-2011, Martano Gallery, Turyn 2011, i inne.
[opr. J.M.]