Castagno, Laura

Ur. Turyn, Włochy; tamże mieszka i pracuje.

Artystka ukończyła szkołę średnią w zakresie studiów klasycznych, dalszą edukację uwieńczyła stopniem naukowym w dziedzinie architektury. Od początku l. 60. XX w. działania artystki w sztukach wizualnych skupiały się na zagadnieniach relacji pomiędzy znakiem i przestrzenią, jak również na organizacji w przestrzeni pojedynczych i złożonych znaków, a jednocześnie na aktywności w dziedzinie malarstwa i rysunku. Innym fundamentalnym elementem jej pracy jest badanie czasu i przestrzeni, napięcia i energii wynikających w tworzeniu instalacji i rzeźb na wielką skalę, zarówno w przestrzeniach wewnętrznych (pomieszczenia), jak i w otoczeniu pejzażu, do którego artystka wprowadza znaki, które są albo mobilne (ruchome) albo pozostają w napięciu. W 1996 firma wydawnicza Eidos przygotowała publikację Laura Castagno: miejsca, nacięcia, pokoje, włączając teksty krytyczne autorstwa Paolo Fossati, Lidy von Mengden i Alberto Veca. Od 1969 dzieła artystki wystawiane są we włoskich i międzynarodowych galeriach i muzeach. W 2000 w Brukseli odbył się pokaz jej instalacji we wnętrzu i na zewnątrz, w 2002, 2003 i w 2004 miały miejsce wystawy w La Mandria i w Cueno (Włochy), w Niemczech i w Polsce.
[opr.: J.M.]