Kutyna-Bagińska, Krystyna

Ur. 1952, Lublin; mieszka w Lublinie.

Realizacje w obszarze fotografii, instalacji, obiektu, malarstwa, sztuki performance oraz tekstów autorskich. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych we Wrocławiu (projektowanie graficzne). Jej sztuka wyrosła z tradycji nurtu konceptualnego ujawniając zainteresowania badaniem narzędzi i języka nowych mediów, kodów kultury, poznania i komunikacji w obszarze sztuk wizualnych, znaku, symbolu, gestu, a także konfrontacja z przedmiotami i czynnościami powszednimi (np. cykl fotografii Nie ma rury). W późniejszym okresie artystka podejmuje rozważania nad znakiem i obszarem sacrum i profanum. Realizuje obrazy malarskie i Stacje Drogi Krzyżowej w przestrzeni kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Lublinie Działalność artystyczną zapoczątkowała w 1976 udziałem w kuratorowanej przez Zdzisława Sosnowskiego prezentacji pt. Foto-art będącej częścią festiwalu sztuki neoawangardy l. 70 pod hasłem Oferta 76’ organizowanej przez Andrzeja Mroczka w Galerii Labirynt w Lublinie. Odtąd stale uczestniczyła w programie tej galerii, od 1980 kontynuowanym przez Galerię BWA w Lublinie. Odnotowane jest to udziałem w wystawach, festiwalach sztuki performances i sympozjach m.in.: Oferta Galerii Labirynt 1977, Powiem -‘Doświadczanie-doświadczenie’ w doznaniach wyobraźni 1979, Sztuka elektryczna 1980, Prace (Krystyna Kutyna, Dobrosław Bagiński) 1982;  Sztuka elektryczna 1983, Zapisy 1983, Nurt intelektualny w polskiej sztuce po II wojnie światowej w części Fotografia, film, video 1984/1985, Była sobie bajka … wystawa i performance 1988, 20-lecie programu artystycznego Galerii Labirynt 1994; Wielki Jubileusz 2000, BWA 2000; Sztuka i wiara,, BWA Lublin 2007. Związana również z Galerią Białą w Lublinie, gdzie brała udział w wystawie Wieża Bab 1985, oraz w wystawie i wystąpieniu Obiekt 1986.
[opr.: J.M.]