Pinińska-Bereś, Maria

Ur. 1931, Poznań;  zm. 1999, Kraków.

Rzeźbiarka , autorka instalacji i environment, artystka sztuki performance. Studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Xawerego Dunikowskiego (1950-1956). W 1962 wraz z Jerzym Beresiem zainicjowała cykliczne wystawy-konkursy pod nazwą Rzeźba Roku, odbywające się przez niemal 20 lat. Od 1979 członkini Grupy Krakowskiej. Od lat 60. XX w. używała lekkich materiałów:  papier mâché, potem tkanin wypychanych lekkimi materiałami. Już w l. 50. pojawiają się w twórczości artystki fiolety i róże, by w latach sześćdziesiątych ten drugi kolor zupełnie zdominował  jej działania. W  l. 60. artystka uczestniczyła w happeningach Tadeusza Kantora, m.in. w: Happeningu morskim. Od 1970 zaczęła wykonywać akcje, performance odwołujące się do natury, przeznaczone tylko dla małych grupek zaprzyjaźnionych osób, bądź do kamery. Artystka wyraziście odwoływała się do społecznych ról kobiety, a także unaoczniała stereotypy towarzyszące jej postrzeganiu.
[opr.: J.M.]