Psuja, Tomasz

Ur. 1956, Poznań, mieszka w Poznaniu.

Malarz, grafik. Studia w l. -1976-1981 na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby w PWSSP w Poznaniu, dyplom w pracowni malarstwa i grafiki prof. Eugeniusza Markowskiego. Wczesny okres twórczości przypadający na początek l.80 XX w., kojarzony z nową ekspresją młodego pokolenia malarzy, cechowały wielkoformatowe obrazy (2×2 m) o żywiołowym sposobie wykonania i intensywnej kolorystyce. Elementy przedstawienia artysta traktował uproszczoną linią, wielokrotnym powtarzaniem konturowych figur: gór, ptaków, drzew. Od 1985 artysta wprowadzał do kompozycji fragmenty starych map, stare papiery, których odrębność wyraźnie odróżniała się od warstwy malarskiej, zaznaczając swą autonomiczną aktywność. Zestawiane w nieregularny to znów uporządkowany sposób ujawniały swą fragmentaryczność. Kompozycje sugerowały jakieś przestrzenie totalne, obrazy kosmiczne. Z początkiem l.90 artysta wprowadził nowe rozwiązania techniczne w zastosowaniu do prac wydruków komputerowych zestawianych w wyraźnie mechaniczny sposób, co odbierało całości jakichkolwiek odniesień przedstawieniowych i ekspresyjnych. Odejście od form świata rzeczywistego podkreślało obecność w świecie zaprogramowanym. Obrazy z ostatnich lat cechuje sekwencyjność, dla której czas stanowi zasadniczy wyznacznik, bowiem ogląd dzieła możliwy jest poprzez śledzenie sekwencji składających się na całość, niemożliwej do ogarnięcia  jednym spojrzeniem w jednym czasie, wymagającej  wobec dzieła dystansu, który stał się dominującym zagadnieniem w jego twórczości.
[opr.: J.M.]