Robakowski, Józef

Ur. 1939, Poznań; mieszka w Łodzi.

Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, którą ukończył w 1970, gdzie wykładał do 1981 i od 1995 nadal. Artysta, historyk sztuki, autor filmów, cykli fotograficznych, zapisów video, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych oraz inicjator wielu ważnych zdarzeń i multimedialnych akcji artystycznych. Współzałożyciel grup artystycznych, m.in.: OKO (1960), STKF PĘTLA (1960 1966), ZERO-61 (1961 – 1969), KRĄG (1965 1967) oraz Warsztatu Formy Filmowej i Telewizyjnej (19701977), Grupy Twórczej Stacja Ł (1991-1992). Brał udział w krajowych i światowych pokazach i festiwalach filmu i video; m.in. współpraca z Infermental. W l. 80. XX w. współinicjator międzynarodowych pokazów i festiwali sztuki, m.in.: Lochy Manchatanu. Założyciel prywatnej, autorskiej galerii sztuki –  „Galeria Wymiany (Myśli)”. Prace w w wielu znaczących kolekcjach w kraju i za granicą, m.in. w zbiorach Modern Tate w Londynie.
[opr.: J.M.]