Rytka, Zygmunt

Ur. 1947, Warszawa; zm. 2018, Sokołowsko.

Realizuje prace w technice  fotograficznej, filmu eksperymentalnego, wideo, tworzy instalacje i obiekty artystyczne. Od 1979  członek ZPAF.  Od początku l. 70. XX w. artysta realizował prace w nurcie sztuki analitycznej i medialnej oraz brał aktywny udział w działaniach neoawangardy. W 1974 miał pierwszą wystawę indywidualną pt. Przedziały czasowe w Galerii Remont w Warszawie. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych pracował w Galerii Współczesnej w Warszawie. W okresie stanu wojennego w Polsce jego twórczość wyrażała krytykę tej sytuacji politycznej, uczestnik (1982-1989) ruchu Kultury „Zrzuty”, niezależnego życia artystycznego koncentrującego się w Łodzi. Współpracował z Józefem Robakowskim oraz „Strychem Łodzi Kaliskiej”, a także Małą Galerią w Warszawie, następnie z Galerią Wschodnią  i Galerią FF w Łodzi. Od 1972-1999 realizował Kolekcję prywatną będącą autorskim zapisem życia artystów, z którymi był związany.  W l. 1979-1999 realizował fotograficzne dokumentacje spektakli teatralnych w Teatrach, m.in. :Ochoty”. „Studio”, „Ateneum”, „Dramatyczny”, „Prezentacje” w Warszawie. Badał możliwości medialne sztuki oraz nasze uwarunkowania biologiczne i możliwości postrzegania rzeczywistości, proponując doskonałą instalację neuronowooptycznoelektroniczną (NOE)”. Od 1980 podczas licznych pobytów nad rzeką Białką w Tatrach, powstało wiele prac o postkonceptualnym charakterze, poruszających problem niezmierzonej potęgi natury i jej tajemniczej witalnej siły. Powstały wówczas cykle: Obrazy uzupełniające i Ciągłość nieskończoności, a następnie Obiekty dynamiczne (2002). Od początku XXI wieku wystawia instalacje (Obiekty chwilowe 2001, Obiekty dynamiczne 2003), które są podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć, od Ciągłości nieskończoności w formie przestrzennej, przełamującej granice danego medium (przede wszystkim fotografii) do działań mających na celu badanie zmysłu percepcji. Intermedialne prace artysty należą do dzieł o postkonceptualnym charakterze. W 2005 współzałożyciel Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ.
[opr.: J.M.]