Sapetto, Marek

Ur. 1939, Końskie w Kieleckiem; mieszka w Warszawie.