Bilety

Kupując bilet wspierasz galerię i artystów, których prace są tu wystawiane.
Dziękujemy!

 

Bilety można zakupić drogą internetową dzięki Tobilet.pl  lub stacjonarnie w godzinach pracy galerii. Zachęcamy do płatności bezgotówkowych.

Ze względów bezpieczeństwa w sali wystawowej może znajdować się maksymalnie 10 osób, dlatego bilety na wydarzenia sprzedawane są na konkretne godziny. Zapraszamy do wyboru terminu i zakupienia biletów online.

Dbamy o bezpieczeństwo naszych gości, dlatego dezynfekujemy powierzchnie w galerii, udostępniamy płyn do dezynfekcji rąk. Można u nas także kupić maseczki ochronne.

Cennik biletów

1. bilet normalny w cenie 9,00 zł
2. bilet ulgowy w cenie 4,00 zł
3. bilet bezpłatny
4. bilet grupowy w cenie 15,00 zł
5. bilet plus w cenie 20,00 zł

W niedzielę wstęp do Galerii Labirynt jest wolny.

 

 

Opłata ulgowa za wstęp do Galerii Labirynt przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

– dzieciom do lat siedmiu biorącym udział w warsztatach

– uczniom i uczennicom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentom/tkom
oraz uczestnikom/niczkom studiów doktoranckich,

– nauczycielom/lkom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom
i wychowawczyniom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych
i resocjalizacyjnych,

– nauczycielom/lkom akademickim,

– osobom fizycznym odznaczonym odznaką „za Opiekę nad Zabytkami” i „Zasłużony Działacz Kultury”,

– przewodnikom/czkom i pilotom/tkom turystycznym z uprawnieniami państwowymi,

– studentom/tkom Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

– osobom upoważnionym przez Dyrektora Galerii Labirynt,

– rodzinom wielodzietnym posiadającym KARTĘ DUŻEJ RODZINY,

– kombatantom/tkom.

 

Wstęp wolny do Galerii Labirynt przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

– dzieciom do lat siedmiu zwiedzającym wystawy,

– rodzicom i opiekunom dzieci biorących udział w warsztatach,

– pracownikom/com lubelskich instytucji kultury,

– studentom/tkom kierunków artystycznych,

– osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Virtuti Militari,  Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, odznaką  honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom, które  zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,

– osobom posiadającym status bezrobotnego/bezrobotnej,

– emerytom/kom, rencistom/kom,

– osobom z niepełnosprawnościami wraz z asystentami,

– członkom/nkiniom Rady Programowej Galerii Labirynt

– posłom/łankom na Sejm i senatorom Rzeczypospolitej Polskiej,

– pracownikom/nicom muzeów i galerii sztuki polskich i zagranicznych,

– członkom/nkiniom Międzynarodowej Rady Muzeów i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków,

– radnym miasta Lublin, Sejmiku Województwa Lubelskiego i Zarządu Województwa Lubelskiego,

– nauczycielom/lkom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych
i resocjalizacyjnych, którzy sprawują opiekę nad grupami zwiedzającymi Galerię Labirynt w ramach zajęć programowych,

– nauczycielom/lkom akademickim towarzyszącym studentom w ramach zajęć dydaktycznych
w Galerii Labirynt

– przewodnikom/czkom, pilotom/tkom turystycznym w przypadku oprowadzania grup
po wystawach w Galerii Labirynt

– osobom odbywającym praktyki i staże w galerii oraz wolontariuszom/szkom Galerii Labirynt

– dziennikarzom i dziennikarkom

– artystom i artystkom

– osobom upoważnionym przez Dyrektora Galerii Labirynt.

 

Bilet grupowy za wstęp do Galerii Labirynt przysługuje:

– grupie do 5 osób.

 

Bilet plus za wstęp do Galerii Labirynt przysługuje:

– jednej osobie, a w ramach jego wykupienia zwiedzającemu/cej przysługuje wstęp na aktualnie prezentowane wystawy oraz możliwość otrzymania dowolnego wydawnictwa Galerii Labirynt

 

Lubelska Karta Miejska

Posiadaczom Lubelskiej Karty Miejskiej przysługuje 10% zniżki na bilety wstępu do Galerii Labirynt. Cena biletów po zniżce to 8 zł (bilet normalny) i 3 zł (bilet ulgowy). Na takich samych zasadach honorowany jest program BusBonus.

 

Lubelska Karta Seniora

Lubelska Karta Seniora uprawnia posiadaczy tej karty do wstępu wolnego na wystawy i warsztaty.

 

Regulamin zwiedzania