SLYDER  caly czas w pracy

Cały czas w pracy

Otwarcie: 31.03.2017 (piątek), godz. 19.00, Galeria Labirynt | Plaza, ul. Lipowa 13 (wejście od ul. Ofiar Katynia)
Wystawa czynna do 23.04.2017 (wt.-niedz., godz. 12.00-19.00)
Wstęp wolny

Dodatkowo w przestrzeni wystawy — działanie na żywo, 1.04.2017 (sobota), godz. 16.00: Daniel Malone, Trzy dysasamblaże do taktycznego wykorzystania w życiu (prezentowane jako performans poza przestrzenią domową) Three Disassemblages as Tatics for Living (Presented as a Performance Outside of Domestic Space) (Więcej)

Artyści: Ghislain Amar, Tymek Borowski, Attila Csörgő, Jan Domicz, Agnieszka Kurant i John Menick, Anna Maria Łuczak, Daniel Malone, Pakui Hardware, Cezary Poniatowski, Gregor Różański, Aleksandra Wasilkowska, Beata Wilczek

Kurator: Romuald Demidenko

Odkładamy telefon w poczuciu, że możemy na moment oderwać się od powiadomień i skoncentrować na pracy lub odpocząć. A jeśli nasz odpoczynek uda się zastąpić serią aplikacji pozwalających na pracę przez kilkadziesiąt godzin bez przerwy, czy powstaną nowe formy rekreacji? W ostatnich latach wiele firm wprowadziło rozwiązania mające na celu poprawienie równowagi pomiędzy ekonomicznie uwarunkowaną aktywnością a życiem prywatnym oraz zminimalizowanie skutków ubocznych w postaci m.in. przepracowania i wypalenia. Jednym z nich jest praca zdalna i ograniczenie liczby godzin spędzanych w biurze, a nawet zakaz sprawdzania poczty elektronicznej. A jednak strumień powiadomień wyświetlanych przez urządzenia, z których korzystamy, prowokuje nas do kontynuowania nieskończonych zadań również po opuszczeniu biura. Dostęp do sieci i aplikacje uwalniają nas od konieczności fizycznego kontaktu z innymi, ale generują też nowe zachowania i przyzwyczajenia, skutkując nieustającym pozostawaniem w gotowości. Technologia pomaga oddelegować nasze działania na urządzenia, a jednocześnie sprawia, że używamy ich coraz częściej i trzymamy je blisko swoich ciał o wiele dłużej niż wcześniej.

Cały czas w pracy to seria projektów i tekstów omawiających aspekty uelastycznionej produkcji i wydłużonej aktywności w dobie nadmiaru wygenerowanego serią powiadomień wyświetlanych na ekranach urządzeń, które na co dzień nam towarzyszą.

Wystawie towarzyszy publikacja z tekstami m.in. Sabriny Chou i Kym Ward.

Partner wystawy — BWA Tarnów

tarnow

Zapisz