Wystawa wieniawa

„Czechówka + Wieniawa”

10.04.2013 – 17.04.2013

fundacja tu obok i Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu zapraszają na wystawę pokonkursową projektów koncepcyjnych zagospodarowania doliny Czechówki. Wystawa będzie czynna w Galerii Labirynt od 10 kwietnia 2013.
17 kwietnia 2013 – po prezentacji nagrodzonych prac – odbędą się konsultacje z mieszkańcami i debata, które poprowadzi ekspert z dziedziny konsultacji społecznych, dr Tomasz Jeleński z Politechniki Krakowskiej.

„Czechówka + Wieniawa” to tytuł wystawy i robocza nazwa konsultacji,  warsztatów i wreszcie konkursu, które fundacja tu obok realizuje już od kilku miesięcy w ramach społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa.

Na wystawie pokazane będą projekty, które zostały zgłoszone w konkursie na koncepcję odnowy doliny Czechówki. Sąd konkursowy wybrał 3 prace, które proponują najlepszy i najciekawszy sposób rozwiązania problemów tego terenu. Teraz chcemy wspólnie wybrać taką koncepcję, która spotka się z akceptacją mieszkańców i będzie mogła być zrealizowana. Konsultacje mają konkretny, praktyczny wymiar, bo są już pierwsze środki na umieszczenie na tym terenie elementów małej architektury i urządzeń do rekreacji. Pieniądze na ten cel przeznaczyła ze środków rezerwy celowej na 2013 rok Rada Dzielnicy Wieniawa.

Wystawa prezentowana będzie na ogrodzeniu Galerii Labirynt (prace z drugiego etapu konkursu) i wewnątrz Galerii (wszystkie prace nadesłane na konkurs).

Wernisaż wystawy – 10.04.2013 (środa), godz. 17.00
Debata – 17.04.2013 (środa), godz. 17.00

Więcej informacji na temat konsultacji oraz ich dotychczasowych efektów, a także wszystkie prace nadesłane na konkurs są dostępne na stronie projektu: http://parki.lublin.pl/czechowka+wieniawa/.

Na zdj.: fragment pracy Piotra Jabłońskiego i Kamila Jaroszuka