slyder-opro-pjm-kotowski

Daniel Kotowski oprowadza po wystawie Trzy Plagi w PJM

Wystawa Trzy plagi, czerpie swój tytuł z wydanej w 1993 r. książki Ryszarda Kapuścińskiego Imperium. Autor ostrzega w niej: „Światu grożą trzy plagi, trzy zarazy. Pierwsza – to plaga nacjonalizmu. Druga – to plaga rasizmu. Trzecia – to plaga religijnego fundamentalizmu. Te trzy plagi mają tę samą cechę, wspólny mianownik – jest nim agresywna, wszechwładna, totalna irracjonalność”. Niebezpieczny scenariusz, przed którym przestrzegał polski reporter, powoli uobecnia się w kwestiach politycznych. Wymienione zjawiska się nasilają, w mniejszym lub większym stopniu, nie tylko w Polsce i Europie, ale w wielu innych miejscach na świecie. Takie pojęcia jak naród, rasa, religia są coraz częściej wykorzystywane przez organizacje populistyczne i neofaszystowskie. Przestają być tylko hasłami, stając się fundamentem programów partii politycznych, których celem jest szerzenie strachu i nienawiści.

Wydarzenie tłumaczone z pjm na język polski foniczny.

Wstęp wolny

Daniel Kotowski – Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz (specjalizacja wystawiennictwo) warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz absolwent Wydziału Sztuki Nowych Mediów (kierunek architektura wnętrz, specjalizacja wystawiennictwo) Polsko¬-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Zajmuje się działaniami artystycznymi. Interesuje się biowładzą, komunikacją społeczną, wystawiennictwem. Aktualnie prowadzi stały cykl spotkań „Zachęta Miga” w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki oraz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

 

Kontakt: edu@labirynt.com / 81 466 59 20 wewn. 32

Wydarzenie organizowane w ramach 7. Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier

Szczegółowy program Festiwalu znajduje się na stronie