Emilia Śliwczyńska - Nie tylko Szancer. Baśnie Andersena w polskiej ilustracji książkowej

Emilia Śliwczyńska – Nie tylko Szancer. Baśnie Andersena w polskiej ilustracji książkowej

Otwarte wykłady z historii sztuki pt. „Sztuka nowoczesna – korespondencje sztuk, powinowactwa i syntezy” (cz. II) odbywają się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego oraz w Galerii Labirynt. Cykl jest dedykowany pamięci prof. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i prof. Elżbiety Wolickiej-Wolszleger.

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, ul. Peowiaków 12 (Gmach Centrum Kultury): 16.04.2014 (środa), godz. 17.00
Galeria Labirynt: 22.04.2014  (wtorek), godz. 18.00

Organizatorzy:
Instytut Historii Sztuki KUL im. JPII, Miejska Biblioteka im. H. Łopacińskiego, Galeria Labirynt, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych