Maciej Połynko, współpraca: Małgorzata Wasilek, Metoda osiągania ekstremalnych wysokości, 2019.

Maciej Połynko, współpraca: Małgorzata Wasilek, Metoda osiągania ekstremalnych wysokości, 2019.

Maciej Połynko, współpraca: Małgorzata Wasilek, Metoda osiągania ekstremalnych wysokości, 2019.