Grupa naN / Alicja Panasiewicz i Adam Panasiewicz, [Alter] – stożek rezonansowy, 2018.

Grupa naN / Alicja Panasiewicz i Adam Panasiewicz, [Alter] – stożek rezonansowy, 2018.

Grupa naN / Alicja Panasiewicz i Adam Panasiewicz, [Alter] – stożek rezonansowy, 2018.