For young people

Grafika. W narysowanej przestrzeni wystawowej, na jasnobrązowych postumentach stoją narysowane niezbyt starannie (od lewej) rzeźba przypominająca Wenus z Milo, kosz na śmieci, wygięte szkolne krzesło.

Where is art? – workshops at Galeria Labirynt

Can a pressed car be a masterpiece? Mass-produced umbrella or leftover dinner? The August workshop at Galeria Labirynt is going to be devoted to the relationship between art and everyday life. Join us and create your own work of art!