Guest

Dziękuję za świńskie oczy

Spotkanie z Dariuszem Gzyrą: Dziękuję za świńskie oczy

Sorry, the text is not available in English.