Technika wideo nieprzerwanie od lat 60. XX wieku jest medium coraz powszechniej stosowanym przez artystów sztuk wizualnych i stanowi niegasnące źródło inspiracji dla twórców każdej kolejnej dekady. Artyści testują możliwości przekazu związane z użyciem kamery, manipulują obrazem i dźwiękiem, każdorazowo wykorzystując projekcje w indywidualny sposób. Różnice w posługiwaniu się tym medium zaczynają się na poziomie wyboru sprzętu, poprzez metodę filmowania i montaż, po wybór miejsca i sposobu prezentacji pracy. Możliwości, jakie daje wykorzystanie w sztuce współczesnej techniki wideo, wciąż się poszerzają. Celem konferencji jest próba ujęcia różnorodności zastosowań wideo w sztuce oraz poddanie refleksji potencjału artystycznego tego medium.

The conference: “Video in visual art”

The conference is intended for scientists, students, culture researchers, philosophers, artists and everyone interested in experimental film and video techniques in contemporary art. The aim of the conference is to capture the variety of video applications in art as well as to examine artistic potential of this medium. Since the 60’s of the 20th century video technique has been a medium gaining more and more popularity among visual artists. Over decades it has become a never-ending source of inspiration. The artists test the communication possibilities of a camera, they manipulate sound and image exploiting the projections in their own ways. There exist differences in using this particular medium at various levels ranging from the choice of equipment, through the method of recording and the editing process to the choice of location and the way of presentation of work. Nowadays, the application of contemporary video techniques in art provides more and more possibilities. Therefore, the theorists need to observe this process that constitutes an interesting source of studies on the development of visual culture.

PROGRAMME

FRIDAY, 21.02.2014

10.00 a.m. – 1.30 p.m.

Ryszard W. Kluszczyński (Uniwersytet Łódzki)
Video art – od autonomii do rozproszonej wszechobecności

Gabriela Pienias (Uniwersytet Śląski w Cieszynie)
Projekcje wideo w przestrzeni publicznej według Krzysztofa Wodiczko oraz problem dyslokacji i delokalizacji

Tomasz Załuski (Uniwersytet Łódzki)
Infermental – międzynarodowy magazyn artystyczny na kasetach wideo (1980-1991)

Dagmara Rode (Uniwersytet Łódzki)
Uwagi o materiale znalezionym w sztuce wideo

Anna Bakiera (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Cezary Hunkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Znaczenie wideo w środowisku twórców graffiti. Fenomen filmu – “Territtorial Pissing” NUGa

| 1.30 p.m. – 2.30 p.m.  – break |

2.30 p.m. – 5.30 p.m.

Marek Wołyński (Galeria Unit24)
Między white cubem a black boxem. Komunikacja i komfort odbioru a współczesne sposoby aranżacji obrazów projektowanych

Marcin Pastwa (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Czas przeszły ciągły – ruchome obrazy Tacity Dean

Marta Miś (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki)
Czy półkobiety istnieją? Fałszywy dokument jako strategia autorska w filmach Jacka Malinowskiego

Bogumiła Śniegocka (Uniwersytet Jagielloński)
Filmy Wilhelma Sasnala w kontekście filozofii Gilles’a Deleuze’a

SATURDAY, 22.02.2014

10.00 a.m. – 1.30 p.m.

Mariusz Wirski (Uniwersytet Gdański)
Wideo jako medium w kinie autobiograficznym

Natalia Biesiada (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Maski i lustra. Autoportrety artystów współczesnych w realizacjach wideo

Eliza Cieszkowska (Uniwersytet Jagielloński)
Performance w oku kamery. O twórczej roli montażu

Jakub Kłeczek (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Uwikłania kamery przemysłowej w performance

Katarzyna Słoboda (Muzeum Sztuki w Łodzi)
Improwizacja zapośredniczona

| 1.30 p.m. – 2.30 p.m. – break |

2.30 p.m. – 5.00 p.m.

Piotr Sikora (Małopolski Ogród Sztuki)
Kocham Cię Canonie 5De!

Marietta Kuźniewska (Poznań)
Sztuka wideo w twórczości współczesnych artystów kubańskich

Magdalena Długosz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Medytatywność wideo

–> admission free <--