Najlepsze dyplomy Instytutu Sztuk Pięknych UMCS - malarstwo, grafika warsztatowa, projektowanie graficzne, rzeźba, ceramika, fotografia, intermedia, multimedia, film animowany oraz wideo

Best diplomas of the Institute of Fine Arts 2010-2013

This is first such a vast presentation of didactic achievements of Maria Curie-Skłodowska University Institute of Fine Arts. The exhibition is a part of last year’s celebration of the 40th anniversary of artistic faculties at the University as well as it accompanies the celebration of this year’s 70th anniversary of university’s existence. Works displayed at the exhibition represent all the artistic disciplines of the Institute faculties: painting, graphic arts, graphic design, sculpture, ceramics, photography, intermedia, multimedia, animated film and video.

Exhibition participants: Malwina Adaszek, Katarzyna Barej, Bernadetta Benedysiuk, Krzysztof Bryła, Anna Chabros, Grzegorz Czarnota, Rafał Czępiński, Maja Długosz, Przemysław Garczyński, Ewa Gierasimiuk, Agnieszka Grajda, Artur Grochowski, Marian Guzikowski, Valerija Iesalova, Jadwiga Kiciak, Marek Kuśmierek, Grzegorz Kozak, Katarzyna Kozłowska, Jolanta Lach, Klaudia Lipczewska, Mateusz Majewski, Tomasz Majewski, Monika Martys, Michał Mejnartowicz, Andrzej Mosio, Natalia Nestorowicz, Urszula Pieregończuk, Karol Pomykała, Szymon Popielec, Alicja Pulik, Justyna Pytko-Rakowska, Katarzyna Rak, Anna Rybak, Łukasz Serej, Anna Sprężyna, Justyna Stołyhwo, Alina Trusiewicz, Karolina Włodek, Wojciech Wróblewski, Paulina Wójcik, Kamil Zaniewski.

Opening: 7 March 2014 (Friday), 7 p.m.
Exhibition on display until 30 March 2014 (Tue – Sun, 12 a.m. – 7 p.m., admission free)

Najlepsze dyplomy Instytutu Sztuk Pięknych UMCS