Uwaga Granica Galeria Labirynt

Od lewej: Ovidiu Anton, Wstęp na każdy spektakl, obiekt, wideo, 2017; Anna Baumgart, Zdobywcy słońca, wideo, 2012; Vova Vorotniov, Curzon 451°, wideo, pocztówki, status facebooka, 2013-2017; TanzLaboratorium, Bez głowy, wideo, 2010; Mykola Ridnyi, Leż i czekaj, wideo, 2006; fot. Wojciech Pacewicz