Forum Herstoryczne

I Ogólnopolskie Forum Herstoryczne

Herstoria to perspektywa włączająca opowieści kobiet do równoważnej narracji historycznej. Polega na poszukiwaniu zapomnianych i przemilczanych w dziejach kobiet – ich dokonań, zasług, życia codziennego, a także na przywróceniu ich powszechnej pamięci.

Celem I Forum Herstorycznego jest popularyzacja wiedzy dotyczącej herstorii, wymiana doświadczeń i wzajemna inspiracja. Chciałybyśmy/chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad metodami pracy z zapomnianymi biografiami kobiet, odzyskiwaniem narracji herstorycznych oraz porozmawiać o mechanizmach kulturowych, które prowadzą do wykluczenia kobiet z historii, zatarcia ich obecności i dokonań. Forum będzie również okazją do opowiedzenia zebranych/odzyskanych herstorii: miejskich, indywidualnych, rodzinnych, wojennych.

Organizatorką wydarzenia i autorką projektu jest Fundacja HerStory. Wydarzenie ma charakter otwarty i bezpłatny, wystąpieniom będzie towarzyszyć spacer herstoryczny trasą przygotowaną w ramach działań zespołu Fundacji i Lubelskich Szlaków Herstorycznych. Drugiego dnia będzie kontynuacja wystąpień, a także podsumowanie dotychczasowych działań Lubelskich Szlaków Herstorycznych oraz inauguracja Lubelskiego Archiwum Herstorycznego.

Podczas Forum wystąpią herstorycy z Lublina, Warszawy, Krakowa, Łodzi i Poznania.

I Forum Herstoryczne odbywa się w ramach projektu „Lubelskie herstorie – zbiory otwarte, zbiory dla wszystkich. Utrwalenie dorobku herstorycznego miasta w ramach rocznicy 700-lecia nadania praw miejskich dla Lublina”, który jest kontynuacją i rozwojem Lubelskich Szlaków Herstorycznych.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Miasta Lublin.

Więcej

www.fundacjaherstory.org