wystawa-niewidomych-slyder

Inkluzywne Laboratorium Fotograficzne

Otwarcie: 12.03 (wtorek), godz. 18.00; Galerii Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5; po wernisażu zapraszamy na otwartą dyskusję o projektach artystycznych włączających osoby z niepełnosprawnościami; wydarzenia będą tłumaczone na polski język migowy oraz na język angielski
Wystawa czynna do 26.03.2019; wt.-niedz., godz. 12.00-19.00

Oprowadzanie po wystawie 24.03 godz. 14:00; wydarzenie tłumaczone na PJM.

Uczestniczki wystawy: Alla Żyłkina, Liza Tyszczenko, Oksana Szczerbyna, Merien Morey,  Natalia Harkała, Marta Mysak, Katia Daszevec, pani Natalia

Wystawa podsumowuje program edukacyjny Inkluzywne Laboratorium Fotograficzne zrealizowany w 2018 roku w Kijowie z udziałem osób z niepełnosprawnościami wzroku oraz fotografek.

Program składał się z pięciu warsztatów, podczas których niewidome i widzące fotografki współpracowały ze sobą przy realizacji zdjęć. Działania te umożliwiły osobom z niepełnosprawnościami wzroku pracę z medium fotograficznym, rozumianym nie tylko jako narzędzie utrwalające rzeczywistość, lecz także jako środek wyrazu artystycznego. W efekcie powstały cztery cykle fotograficzne będące autorskimi projektami uczestniczek warsztatów. Prezentowane na wystawie prace pozwalają autorkom na podzielenie się z szeroką publicznością tym, w jaki sposób odbierają świat, zwracając tym samym uwagę na momenty, które dla osób widzących są niezauważalne. Będzie można zobaczyć projekty fotograficzne dotyczące przestrzeni miejskiej, miejsc pracy, postrzegania otoczenia w procesie utraty wzroku oraz podczas uprawiania sportu.

Projekt został zainspirowany wystawą Miasto, którego nie widać (kuratorzy: Magdalena Szubielska, Rafał Lis; Galeria Labirynt, Lublin, 2018 ), gdzie obok innych prac zostały zaprezentowane również zdjęcia wykonane przez osoby słabowidzące. Kuratorki postanowiły rozwinąć zasygnalizowany na tamtej wystawie obszar, odnajdując metody umożliwiające przełożenie zdjęć na materiały dotykowe. Ważnym celem była również popularyzacja obrazu tyflograficznego jako medium, dzięki któremu możliwa będzie interakcja niewidomych fotografów z kulturą wizualną.

Podczas tworzenia projektu kuratorki opierały się na idei formy otwartej Oskara Hansena. Praca nad programem warsztatów była eksperymentem opierającym się na elastycznym procesie, który z założenia otwarty był na równość wszystkich uczestniczących w nim osób. Projekt ewoluował pod wpływem opinii i komentarzy uczestniczek.

Kuratorki: Maryna Khrypun i Valeria Karpan

 

Współpraca: Mała Galeria Sztuki Arsenał w Kijowie, Galeria Labirynt, Agata Sztorc, prof. Bogusław Marek z Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL, Marcin Matys z Sekcji Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Osób Niewidomych KUL, dr Magdalena Szubielska

Projekt realizowany przy wsparciu Ukraińskiego Funduszu Kultury