open call

Jak jest? Open call dla młodych artystów

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 października 2017, godz. 24.00

Zapraszamy studentki i studentów, absolwentki i absolwentów (do 27 r.ż.) uczelni artystycznych do udziału w wystawie Jak jest?, której otwarcie odbędzie się 24 listopada 2017 w Galerii Labirynt. Interesują nas prace wideo powstałe w latach 2016-2017, odnoszące się do aktualnej rzeczywistości. Jesteśmy ciekawi, jaką postawę wobec otaczającego świata, z całym jego ciężarem i lekkością, siłą i potencjałem oraz zagrożeniami lub nadzieją na przyszłość, w Polsce i na świecie przyjmują młodzi artyści i młode artystki. Sztuka krytyczna, kontestująca i zaangażowana, czy też ostentacyjny zwrot w sferę prywatności? Istotne jest dla nas zaprezentowanie szerokiego spektrum zjawisk artystycznych, będącego odzwierciedleniem stanu umysłu debiutujących twórców oraz ich odpowiedzią na to, co dzieje się „tu i teraz”.

Warunkiem uczestnictwa w wystawie jest wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (plik opisany wg schematu: nazwisko_imię_formularz) oraz gotowej pracy (nazwisko_imię_film), plus ewentualnie portfolio (nazwisko_imię_portfolio). Przyjmujemy jedynie prace wideo nie dłuższe niż 5 minut. Lista osób biorących udział w wystawie zostanie ogłoszona do 13 listopada 2017 roku na stronie internetowej Galerii Labirynt (tutaj). Nagroda główna: 10 000 zł, pula wyróżnień: 5000 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jakjest2017@gmail.com.

__

FAQ

1. Czy na wystawę można przesłać animację?

Pod hasłem wideo rozumiemy wszystkie prace do wyświetlania na ekranie: m.in. film wideo, animacja, fotografia, pokaz slajdów.

2. Czy kryterium wiekowe dotyczy tylko absolwentów?

Kryterium wiekowe dotyczy zarówno studentów, jak i absolwentów. Konkurs jest otwarty dla osób urodzonych w 1990 roku i później.

3. W jaki sposób będą prezentowane prace?

Prace będą pokazywane na różnych urządzeniach służących do prezentacji multimediów: telewizory, monitory, projektory, fotoramki lub tablety. Ze względów technicznych zastrzegamy sobie prawo decyzji o sposobie prezentacji. W miarę możliwości będziemy brali pod uwagę sugestie autorów.

4. Ile prac można zgłosić?

Jedną.

_________________________________

regulamin