konferencja-slyder

Jak rozmawiać ze strzelbą, która chce się zabić. Sztuka w dobie post-prawdy, teorii spiskowych i negacjonizmu | Konferencja

Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5

Tematyka konferencji dotyczy czterech zagadnień mających ogromny wpływ na współczesną politykę, debaty publiczne i napięcia społeczne XXI wieku: zmiany klimatyczne, postfaszyzm, mizoginia i gatunkowizm. Jest także związana z pojęciem, opisywanym przez psychologów badających procesy kształtowania się poglądów politycznych jako „backfire effect”. Każdy z zaproponowanych w ramach konferencji paneli dyskusyjnych/warsztatów stanie się próbą zmierzenia się z mechanizmami rozprzestrzenienia się teorii spiskowych, post-prawdy oraz sprzężonymi z nimi procesami wyparcia (denializmu). W roli moderatorów/prowadzących poszczególnych dyskusji/warsztatów wystąpią specjaliści i specjalistki związani z aktywizmem politycznym i ekologicznym sprzęgniętym z programami instytucji sztuki współczesnej.

Rejestracja

Program

23 września 2019
—————————————- 11:00 ——————————————-
Rejestracja uczestników Konferencji
—————————————- 12:00 ——————————————-
Wprowadzenie do panelu

Jak rozmawiać ze strzelbą, która chce się zabić
Sebastian Cichocki | główny kurator, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Sebastian Cichocki jest kuratorem, pisarzem i krytykiem, pracuje jako główny kurator w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wybrane wystawy: Park Rzeźby na Bródnie (2009-2019), pawilon polski na 52 i 54. Biennale Sztuki w Wenecji, Robiąc Użytek. Życie w epoce postartystycznej (2016), Zofia Rydet, Zapis 1978-1990 (2015), Nowa sztuka narodowa. Realizm narodowy w XXI wieku w Polsce (2012) w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Rainbow in the Dark: On the Joy and Torment of Faith, SALT w Stambule (2014).

Interwencja artystyczna / Warsztat

Tak zwane. Praktyczne warsztaty z robienia pieczątek
Lada Nakonechna | artystka wizualna, grupa R.E.P.

Lada Nakonechna mieszka i prowadzi działalność artystyczną w Kijowie. Należy do grupy kuratorów i aktywistów Hudrada i współredaguje Prostory.net.ua, czasopismo poświęcone literaturze, sztuce i polityce. Od 2005 r. jest członkinią R.E.P . (Revolutionary Experimental Space). Od 2012 r. jest kuratorką „Kursu o Sztuce”, niezależnego programu edukacyjnego i współzałożycielką Method Fund, niezależnej organizacji wspierającej rozwój współczesnej sztuki i kultury na Ukrainie. Na drodze własnych doświadczeń zgłębia różne współczesne sposoby studiowania i uprawiania sztuki, interesuje ją sztuka jako działalność społeczna. Jej prace, które często skupiają uwagę na zasadach wizualnego poznania i obnażają manipulacyjne aspekty struktur wizualnych i słownych wyrastają z przekonania o emancypacyjnych możliwościach sztuki. Uczestniczyła w różnych ukraińskich i międzynarodowych wystawach, m.in. w Narodowym Ukraińskim Muzeum Sztuki (Kijów, 2011, 2012, 2017), Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (2012), Galerie für Zeitgenössische Kunst (Lipsk, Niemcy, 2015), Kunstmuseum w Wolfsburgu (Niemcy, 2015), Kunsthalltrondheim w Trondheim (Norwegia, 2015), Daad gallery w Berlinie (2014), WUK Kunsthalle Exnergasse w Wiedniu, 2016), Muzeum Sztuki Współczesnej w Zagrzebiu (2018), Palais Populaire w Berlinie (2018). Lada Nakonechna jest laureatką Nagrody Artystycznej im. Kazimierza Malewicza (2014) oraz nagrody specjalnej PinchukArtCentre w Kijowie (2013).

O warsztacie:

Warsztat przygotowany przez ukraińską arystkę Ladę Nakonechną polega na wspólnej produkcji pieczątek oraz dyskusji na temat ich współczesnego zastosowania jako politycznego narzędzia w przestrzeni publicznej – w celach manipulacji, demonstracji czy oporu. W części teoretycznej artystka przybliży kwestie związane z dziełami sztuki poruszającymi kwestie języka i przekładu, koncentrując się zwłaszcza na obecnej sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie, w kontekście wojny, cenzury, ataków skrajnej prawicy oraz rosnącego sprzeciwu ze strony obywatelskich instytucji.

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, bez preferowanej grupy docelowej.

—————————————- 13:00 ——————————————-
Przerwa na lunch
—————————————- 14:00 ——————————————-
Dyskusja / Warsztat

Jak uczyć się razem. Ćwiczenia na czas kryzysu cywilizacyjnego
Pablo Martínez | szef działu programowego, Muzeum Sztuki Współczesnej w Barcelonie

Pablo Martínez jest dyrektorem programowym w MACBA, Muzeum Sztuki Współczesnej w Barcelonie. Zajmuje się działalnością edukacyjną związaną z ciałem i potencjalnymi możliwościami obrazów w konstruowaniu politycznej subiektywności. Kierował Działem Edukacji i Działalności Publicznej w CA2M (2009-16) i wykładał sztukę współczesną na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Complutense w Madrycie (2011-15). Jest sekretarzem redakcji pisma „Re-visiones” poświęconego sztuce i kulturze wizualnej oraz członkiem Las Lindes, grupy badaczy i aktywistów zajmujących się edukacją oraz działalnością kulturalno-artystyczną. Jest współredaktorem z Yayo Aznar „Arte actual: Lecturas para un espectador inquieto” (CA2M, 2011) i redaktorem „No sabíamos lo que hacíamos: Lecturas para una educación situada” (CA2M, 2017). Był kuratorem indywidualnych wystaw „Werker Magazine i Adelity Husni-Bey.

O warsztacie:

Warsztat związany jest z obszarami: kryzys klimatyczny i homofobia.
Przybierze on formę sesji czytelniczej i dyskusji na temat radykalnej edukacji i instytucji sztuki w XXI wieku. Pablo Martinez zapozna uczestników sesji z metodami i narzędziami używanymi przez Muzeum Sztuki Współczesnej MACBA w Barcelonie w pracy z różnymi publicznościami zagrożonymi wykluczeniem. Podczas dyskusji nad wybranymi przez Pablo Martineza tekstami, uczestnicy będą również wspólnie gotować – gastronomia jest istotną częścią praktyk pedagogicznych stosowanych w MACBA.

Potencjalni uczestnicy: osoby zainteresowane politykami kulturalnymi, edukacją, emancypacją, gotowaniem i produkcją żywności, końcem świata, sztuką i rzemiosłem.

—————————————- 15:30 ——————————————-
Przerwa kawowa
—————————————- 15:45 ——————————————-
Dyskusja / Warsztat

Fikcja przeciwko cenzurze. Przewodnik przemytnika
Katia Krupennikova | kuratorka i krytyczka sztuki, Bergen Assembly

Katia Krupennikova jest kuratorką i krytyczką sztuki. Należy do zespołu Bergen Assemblies 2017-2019; wcześniej pracowała w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
w Warszawie. W 2015 r. wygrała międzynarodowy konkurs kuratorski organizowany w centrum sztuki Akbank Sanat w Stambule. Jej ostatnie projekty to „It Won’t Be Long Now, Comrades!” (z Ingą Lāce), „Framer Framed”, 2017 oraz Women Commentators: Russia and Ukraine, Muzeum Narodowe Królikarnia na zaproszenie fundacji Katarzyny Kozyry (Warszawa, 2014).

O warsztacie:

Podczas warsztatu przygotowanego przez Katię Krupennikovą uczestnicy poznają różne przykłady kreatywnego wykorzystania „przemytu” jako strategii dystrybucji politycznego oporu w czasach sowieckiej cenzury. Pracując w grupach, będą mogli „przemycić” swoją własną historię. Jako efekt stworzą rodzaj użytecznego przewodnika, złożonego z metod i narzędzi oszukiwania cenzorskiego oka, na podstawie historycznych przykładów, jak i wyobraźni.

W warsztacie mogą wziąć udział także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy na temat sztuki zaangażowanej politycznie.

—————————————- 17:15 ——————————————-
Przerwa kawowa
—————————————- 17:30 ——————————————-
Rozmowy kuluarowe / Uczestnictwo w kulturalnym programie towarzyszącym

24 września 2019

—————————————- 10:00 ——————————————-
Rejestracja uczestników Konferencji
—————————————- 11:30 ——————————————-
Dyskusja / Warsztat

Kamień, patyk, ziemia. Jak uczyć się od ciągłych powrotów do domu
Iza Kaszyńska | aktywistka feministyczna i działaczka na rzecz ochrony środowiska,kuratorka Parku Rzeźby na Bródnie w Warszawie

Iza Kaszyńska jest kulturoznawczynią, animatorką i organizatorką wydarzeń społeczno-kulturalnych, współkuratorką Weneckiego Biennale na Bródnie – dziewiątej edycji Parku Rzeźby. Aktywistka związana z ruchami miejskimi i sąsiedzkimi, zaangażowana w ruch ogrodnictwa miejskiego. Współzakładała m.in. ogrody społeczne „Jedność” na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie i „Motyka i Słońce” na terenie stołecznego osiedla Jazdów. W ramach Parku Rzeźby na Bródnie zrealizowała i animuje Oranżerię – szklarnię sąsiedzką. Pracowała na polu sztuki współczesnej jako kuratorka, koordynatorka i producentka.

O warsztacie:

Warsztat związany jest z tematem kryzysu klimatycznego. Stała świadomość kryzysu klimatycznego sprawia, że znajdujemy się w błędnym kole zaangażowania, aktywizmu, nostalgii, złości i poczucia bezradności. Warsztat przybierze formę miejskiego dryfu (wędrówki), koncentrującego się na praktykach „głębokiego słuchania” i rozmowy, służącego radzeniu sobie w kontaktach z osobami wypierającymi/negującymi wiedzę o zmianach klimatycznych, zwłaszcza w kręgu rodzinnym i bliskich przyjaciół. Kaszyńska posłuży się metodologią, zaczerpniętą z doświadczeń „głębokiej ekologii”, wiedzy ludów tubylczych i grup anarchistycznych.

Potencjalni uczestnicy: osoby zainteresowane ekologią, zmianami klimatycznymi, feminizmem i pracą na rzecz innych istot.

—————————————- 13:00 ——————————————-
Przerwa na lunch
—————————————- 14:00 ——————————————-
Dyskusja / Warsztat

Afekty i archetypy. Jak możemy oduczyć się myślenia w kategoriach narodowych?
Övül Durmuşoğlu | kuratorka, pisarka, badaczka | Berlin/Stambuł

Övül Durmuşoğlu jest kuratorką i pisarką działającą na pograniczu sztuki współczesnej, polityki, teorii krytycznej i genderowej oraz kultury popularnej. Obecnie pracuje jako kuratorka gościnna i ekspertka w nowo utworzonej fundacji MMAG w Ammanie. W przeszłości była kuratorką festiwalu steirischer herbst w Graz w Austrii, kuratorką i dyrektorką pokazów w YAMA w Stambule, kuratorką-asystentką Chronografii Gülsün Karamustafa w Muzeum Sztuki Współczesnej Hamburger Bahnhof w Berlinie, dyrektorką artystyczną festiwalu Współczesna Sofia w 2013 roku. Była także kuratorką programów na 10, 13 i 14 biennale w Stambule, koordynowała i organizowała różne programy i wydarzenia na dOCUMENTA (13) w ramach Maybe Education and Public Programs. Jako profesorka wizytująca wykładała teorię i praktykę kuratorską w Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze, a obecnie prowadzi gościnne wykłady w Muthesius Kunsthochschule w Kilonii (Niemcy).

O warsztacie:

Övül Ö. Durmusoglu skoncentruje się na archetypach dziedziczonych przez społeczeństwa, które mogą stać się skutecznymi narzędziami, używanymi przez populistycznych polityków. Warsztat koncentruje się na technikach kontroli i manipulacji, oraz metodach zabezpieczenia się przed nimi – poprzez proces kolekcjonowania, opowiadania i dekodowania archetypów, które obecne są w publicznym dyskursie w Polsce. Uczestnicy warsztatów będą mieli wcześniej okazję zapoznać się z tekstami wybranymi przez Durmusoglu.

Potencjalni uczestnicy: osoby zainteresowane feminizmem, aktywizmem politycznym, a także opowiadaniem historii.

Claire Colebrook, Earth Felt the Wound The Affective Divide,” Identities Journal for Politics, Gender and Culture Vol. 8 No. 1 Winter 2011

Anthony Stevens, Archetype Revisited An Updated Natural History of the Self, London Brunner&Routledge, 2002 (second edition)

Ayse Cavdar, Deli Dumrul, 2018

 

—————————————- 15:30 ——————————————-
Przerwa kawowa
—————————————- 15:45 ——————————————-
Wykład podsumowujący konferencję

Antyfaszyzm w dobie antykomunizmu
Vasyl Cherepanyn | szef Centrum Badań nad Kulturą Wizualną (VCRC) | Kijów

Vasyl Cherepanyn jest doktorem filozofii (w zakresie estetyki). Kieruje Centrum Badań nad Kulturą Wizualną (VCRC) w Kijowie i wykłada na wydziale kulturoznawstwa Uniwersytetu Narodowego „Akademii Kijowsko-Mohylańskiej”. Wykładał gościnnie na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytecie Helsińskim, Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, Merz Akademie w Stuttgarcie, Uniwersytecie Wiedeńskim, Uniwersytecie Masaryka w Brnie, w Instytucie Studiów Zaawansowanych „Krytyki Politycznej” w Warszawie oraz na Uniwersytecie w Greifswaldzie (Niemcy). Był stypendystą Instytutu Nauk Humanistycznych w Wiedniu. Ostatnio zredagował Przewodnik po Kijowskiej Międzynarodówce (Medusa Books 2018) i ’68 TERAZ (Archive Books, 2019) oraz pełnił funkcję kuratora projektów Międzynarodówka Europejska (Królewska Akademia Sztuk Wizualnych w Amsterdamie) i Hybrydalny pokój (Fundacja Stroom w Hadze). Centrum Badań nad Kulturą Wizualną było organizatorem Szkoły Kijowskiej – Kijowskiego Biennale 2015 oraz Kijowskiej Międzynarodówki – Kijowskiego Biennale 2017 i otrzymało w 2015 r. Europejską Nagrodę Kultury Księżniczki Margriet, a w 2018 r. nagrodę im. Igora Zabla przyznawaną w dziedzinie kultury i teorii.

W wykładzie podsumowującym konferencję Jak rozmawiać ze strzelbą, która chce się zabić. Sztuka w dobie post-prawdy, teorii spiskowych i negacjonizmu Vasyl Cherepanyn podda analizie obecną sytuację polityczną w Europie, koncentrując się na wzroście populizmu i skrajnej prawicy, oraz potencjale antyfaszystowskiego oporu. Poruszy także wątek „dekomunizacji” na Ukrainie, w Polsce i Niemczech, tendencjach autorytarnych w Turcji i Rosji, populizmie w Austrii i Włoszech. Główną osią wykładu jest próba prześledzenia procesu normalizowania post-faszyzmu i pogrobowców starych ideologii.

Interwencja artystyczna / warsztat cd.

Tak zwane. Praktyczne warsztaty z robienia pieczątek
Lada Nakonechna | artystka wizualna, grupa R.E.P.

—————————————- 17:15 ——————————————-
Przerwa kawowa
—————————————- 17:30 ——————————————-
Rozmowy kuluarowe / Uczestnictwo w kulturalnym programie towarzyszącym

Wydarzenie Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.
Konferencja organizowana jako część realizowanego w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” („CreArt. Network of Cities for Artistic Creation”), współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”.