slyder  robotnice

Jakub Depczyński, Bogna Stefańska, Aleksy Wójtowicz – Robotnice sztuki przeciw faszyzmowi | prezentacja

Wydarzenie tłumaczone na PJM.

W kanonie historii sztuki XX wieku trudno natknąć się na postaci czy grupy, które swoją działalność artystyczną poświęciły walce z faszyzmem i wojną. Rzadko wspomina się o artystkach i artystach tworzących „przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi”, a jeżeli już, to z ironicznym uśmiechem czy wzruszeniem ramion. Przyglądając się problemowi bliżej, widać jednak wyraźnie, że antyfaszyzm i sprzeciw wobec wojny w sztuce mają swoją długą i niezwykle interesującą tradycję. Omawiając wybrane przykłady z tworzonego przez nas atlasu antyfaszyzmu w sztuce i kulturze, postaramy się naszkicować tę historię – od niezwykle intensywnej działalności antyfaszystowskich i antywojennych grup artystycznych w międzywojennej Europie i USA; poprzez antyfaszystowską i antywojenną sztukę propagandową powstającą w czasie II wojny światowej; amerykańską twórczość antywojenną z naznaczonego konfliktem w Wietnamie okresu lat 60. i 70.; poszukiwania marzących o sztuce na rzecz pokoju europejskich konceptualistek i konceptualistów, po zmagania artystek i artystów z zimną wojną i zagrożeniem nuklearnym.

Wstęp wolny