Audytorium

edu slyder

Warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek

Nabór potrwa do 20.09!

romantyzm

Romantyzm i jego interpretacje jako preludium do nowoczesności | konferencja naukowa

Czy romantyzm zapoczątkowuje nowoczesność? A może wprost przeciwnie, zważywszy na koncepcje historiozoficzne niektórych wybitnych przedstawicieli tej epoki, byłby ostatnią próbą przeciwstawienia się fali nowoczesności?

tech 3

Nowe technologie służące udostępnianiu | debata tłumaczona na PJM

Debata otwierająca Festiwal Kultury Bez Barier w Galerii Labirynt.

2

Stan rzeczy. Spotkanie z Joanną Mytkowską

Spotkanie towarzyszące wystawie "Stan rzeczy. Kolekcja MSN w Warszawie w Galerii Labirynt w Lublinie".

3

Stan rzeczy. Spotkanie z Sebastianem Cichockim

Spotkanie towarzyszące wystawie "Stan rzeczy. Kolekcja MSN w Warszawie w Galerii Labirynt w Lublinie".