Zygmunt Rytka, Obiekty chwilowe, 20x30 (1)

Klub sztuki: Fotografia jako sztuka

Klub sztuki to otwarte spotkania, podczas których można porozmawiać na tematy związane ze sztuką. Tym razem dyskusja inspirowana jest wystawą fotograficzną „Foto-Kolekcje”, zorganizowaną przez Galerię Labirynt i Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas dyskusji poruszone zostaną problemy: przeobrażenia fotografii z dokumentu w sztukę; wzajemnych relacji fotografii i malarstwa; prawdy, podobieństwa, niedoskonałości i pozoru jako kategorii estetycznych definiujących stosunek fotografii do rzeczywistości. Uczestnicy spotkania porozmawiają też o kolekcji fotograficznej jako swoistym archiwum historyczno-społecznym.

–> wstęp wolny <–