Współczesne malarstwo

Klub sztuki: malarskie kompleksy i frustracje

Zapraszamy na rozmowę z artystami – Sławomirem Tomanem, Piotrem Korolem, Jakubem Ciężkim i Tomaszem Bielakiem, którzy biorą udział w wystawie „Kompleksy i frustracje”. Rozmowa będzie dotyczyła różnych odcieni współczesnego malarstwa. Wspólnie spróbujemy zdiagnozować stan, w jakim ono obecnie się znajduje, nie będziemy unikać drażliwych wątków i trudnych konfrontacji ze sztuką cyfrową. Spróbujemy uzyskać odpowiedzi na pytania, w jaki sposób malarstwo zmienia się pod wpływem sztuki performance i wideo, dlaczego wciąż pozostaje aktywnym, aktualnym medium, wreszcie, w jaki sposób prywatne losy, kompleksy i frustracje mogą je zasilać i przenosić w uniwersum ludzkiego doświadczenia. Spotkanie poprowadzi Marta Ryczkowska.

–> wstęp wolny <–