Nurse in Green Meadow de Richard Prince

Klub Sztuki

05.04.2013, godz. 21.00

Klub Sztuki to otwarte spotkania, podczas których można porozmawiać na tematy związane ze sztuką. Dyskusja ma charakter półformalny. Pierwsze spotkanie klubowe dotyczyć będzie sztuki zawłaszczania – appropriation art. Początków tego nurtu można doszukiwać się w słynnej „Fontannie” Marcela Duchampa i działaniach awangardy. Praktyka ta stała się niezwykle popularna na przełomie lat 70. i 80. XX wieku w kręgach artystów nowojorskich, podchodzących krytycznie do kwestii oryginalności, powtórzenia i autorstwa.
Klub Sztuki #1 poprowadzą: Paulina Kempisty, Magdalena Linkowska, Aleksandra Skrabek.

–> wstęp wolny <–

*na zdj. Richard Prince, Nurse of Greenmeadow, 2002