2011_60sec_Cathedral_Tallin2

Konferencja naukowa „Wideo w sztukach wizualnych” – nabór zgłoszeń

Konferencja skierowana jest do naukowców, studentów, badaczy kultury, kuratorów, krytyków sztuki, filozofów i artystów oraz osób zainteresowanych filmem eksperymentalnym i techniką wideo w sztuce współczesnej. Celem konferencji jest próba ujęcia różnorodności zastosowań wideo w sztuce oraz poddanie refleksji potencjału artystycznego tego medium. Interesuje nas zarówno podejście historyczne, problemowe, jak i badania skupiające się na twórczości poszczególnych artystów.

Technika wideo nieprzerwanie od lat 60. XX wieku jest medium coraz powszechniej stosowanym przez artystów sztuk wizualnych i stanowi niegasnące źródło inspiracji dla twórców każdej kolejnej dekady. Artyści testują możliwości przekazu związane z użyciem kamery, manipulują obrazem i dźwiękiem, każdorazowo wykorzystując projekcje w indywidualny sposób. Różnice w posługiwaniu się tym medium zaczynają się na poziomie wyboru sprzętu, poprzez metodę filmowania i montaż, po wybór miejsca i sposobu prezentacji pracy. Możliwości, jakie daje wykorzystanie w sztuce współczesnej techniki wideo, wciąż się poszerzają. Przed teoretykami pojawia się potrzeba śledzenia tego procesu, który stanowi interesujące źródło badań nad kierunkiem rozwoju kultury wizualnej.

Proponowane zagadnienia:
– techniki wideo
– film, telewizja, wideo
– found footage
– projekcje w przestrzeni publicznej
– telefon komórkowy jako narzędzie artysty
– long durational films/never ending films
– wideo performance

Kiedy: 21 – 22.02.2014
Gdzie: Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5, Lublin
Zgłoszenia: do 20 grudnia 2013 roku tytuł referatu, abstrakt (200 słów) oraz krótką informację o sobie należy przesłać na adres: konferencja@labirynt.com
Opłata konferencyjna: 250 zł brutto (opłata obejmuje catering obiadowy oraz serwis kawowy)
Organizatorzy konferencji nie pokrywają kosztów zakwaterowania.

Kontakt:
Aleksandra Skrabek
Galeria Labirynt
20-052 Lublin, ul. ks. J. Popiełuszki 5
tel. 81 466 59 20 wew. 31