konferencja naukowa

Konferencja naukowa

Galeria Labirynt, Lublin
Wstęp wolny

Koordynator naukowy: Ryszard Kasperowicz (UW)

Prelegenci: Jan Cieślak (UJ), Anna Chęćka-Gotkowicz (UG), Krzysztof Guczalski (UJ), Jacek Jaźwierski (UJK), Piotr Juszkiewicz (UAM), Krzysztof Lipka (UMFC), Katarzyna Lisiecka (UAM), Monika Michałowicz (BN, Warszawa), Paula Milczarczyk (UG), Waldemar Okoń (UWr), Andrzej Pieńkos (UW), Agnieszka Rosales Rodriguez (UW), Mateusz Salwa (UW), Gabriela Świtek (UW)

Konferencja dotyczy wzajemnych relacji pomiędzy muzyką a sztukami plastycznymi i architekturą. Gromadzi muzykologów, historyków sztuki, architektury, teorii sztuki i estetyki z najważniejszych polskich ośrodków badawczych. Osią konferencji jest pytanie o możliwą jedność sztuk, siłę i wartość wzajemnych oddziaływań, a także kwestia poznawczej roli wyobraźni, kreującej potęgę artystycznej ekspresji i piękno światów fikcyjnych, których rola w życiu człowieka już dawno przestała być utożsamiana z jakąś formą czystego przeżycia estetycznego. Wśród zagadnień są: analogie formalne pomiędzy malarstwem i muzyką, oddziaływanie teorii muzyki na teorię sztuk plastycznych i architektury, związki pomiędzy tekstem, obrazem i muzyką w twórczości operowej, rola muzyki w filmach poświęconych twórczości plastycznej, dyskusja nad tezą o rytualnej genezie sztuk, miejsce muzyki jako języka absolutnego w filozofii sztuki, przenoszenie jakości doświadczenia dzieła muzycznego na odbiór architektury i malarstwa.

PROGRAM

ŚRODA, 15.06.2016

11.00 – 14.15

Krzysztof Guczalski (Uniwersytet Jagielloński)
Czym, w gruncie rzeczy, jest ekspresja w muzyce?

Paula Milczarczyk (Uniwersytet Gdański)
Sztuka znaleziona w świecie. Jedność sztuk w kontekście estetyki rzeczywistości

Mateusz Salwa (Uniwersytet Warszawski)
Ogród jako krajobraz dźwiękowy

Gabriela Świtek (Uniwersytet Warszawski)
Architektura i Stimmung. Nastrojenie przestrzeni

Anna Chęćka-Gotkowicz (Uniwersytet Gdański)
Wirtuozeria jako transgresja cielesności. Między obrazem a dźwiękiem

15.15 – 19.00

Jan Cieślak (Uniwersytet Jagielloński)
Echotectonicum Machinamentum

Jacek Jaźwierski  (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Ut musica i ut rhetorica pictura. Rola muzyki w teorii recepcji malarstwa

Monika Michałowicz (Biblioteka Narodowa w Warszawie)
Piękny pozór i granice wyobraźni. Problem jedności sztuk w pismach estetycznych i teatralnych próbach Schillera

Katarzyna Lisiecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Opera w zwierciadle estetyki wzniosłości

Agnieszka Rosales Rodriguez (Uniwersytet Warszawski)
Gamy miłości – muzyka we francuskich fêtes galantes

CZWARTEK, 16.06.2016

9.30 – 13.30

Waldemar Okoń (Uniwersytet Wrocławski)
Rozmowa w katedrze, czyli twórczość Lecha Twardowskiego

Krzysztof Lipka (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
Dwa teatry w Bayreuth a idea teatru muzycznego

Andrzej Pieńkos (Uniwersytet Warszawski)
Schönberg zaczyna malować. Moment muzyczny, moment malarski na granicy epok?

Piotr Juszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Muzyka i plastyka w polskim filmie dokumentalnym o sztuce

Więcej >>

Partner:

Instytut Historii Sztuki UW

Patronat medialny:

Patronat_konferencja

 

Zapisz