Wykład Małgorzaty Wielgosz

Korespondencje sztuk w teatrze tańca butō – Małgorzata Wielgosz

Otwarte wykłady z historii sztuki pt. „Sztuka nowoczesna – korespondencje sztuk, powinowactwa i syntezy” (cz. II) odbywają się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego oraz w Galerii Labirynt. Cykl jest dedykowany pamięci prof. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i prof. Elżbiety Wolickiej-Wolszleger.

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, ul. Peowiaków 12 (Gmach Centrum Kultury): 22.01.2014 (środa), godz. 17.00
Galeria Labirynt: 28.01.2014  (wtorek), godz. 18.00

Dla twórców  teatru tańca butō częstym źródłem natchnienia jest malarstwo, niekoniecznie w duchu turpistycznym. Jedną z inspiracji do choreografii „My requiem”  (2008) Teatru Maat Projekt stanowiły obrazy Francisa Bacona. Kazuo Ōno w spektaklu „Lilie wodne” (1987) inspirował się z kolei „Liliami wodnymi” Claude Moneta. Haiku można porównać do malarstwa zenga, bo tak jak w szkicu tuszem kreślone kontury, tak tu słowa raczej zaznaczają obraz niż go malują. W butō użytych słów jest również najczęściej bardzo mało. Dla poety waka twórczą bazę stanowi umysł, dla haiku – stan „poza umysłem”. W butō, podobnie jak w haiku, wierszu-kontemplacji, ogromną rolę odgrywa stan „mushin”, zakładający niekierowanie się rozumowaniem, myśleniem. W tym rodzaju teatru tańca, ukazującym mroczne pokłady życia  ludzkiego, tak, jak w medytacji, ciało powinno zacząć mówić samo za siebie, bez udziału umysłu, który ma ulec tymczasowemu wyłączeniu.

Organizatorzy:
Instytut Historii Sztuki KUL im. JPII, Miejska Biblioteka im. H. Łopacińskiego, Galeria Labirynt, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych