bendyk3

kultura łamane przez demokracja

godz. 16.00-17.40 – dyskusja z Arturem Celińskim (szef zespołu DNA Miasta, zastępca redaktor naczelnej Magazynu Miasta), Anną Dąbrowską (Stowarzyszenie Homo Faber), Justyną Kieruzalską (artystka, Członkini Rady Starszych GAG), Bogną Świątkowską (dziennikarka, prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana), Krzysztofem Żukiem (Prezydent Miasta Lublin); prowadzenie: Edwin Bendyk (dziennikarz, publicysta, pisarz, związany z tygodnikiem „Polityka”, członek Polskiego PEN Clubu)
godz. 18.00-20.00 – warsztaty
miejsce: Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5
wstęp wolny

Wydarzenie tłumaczone na polski język migowy; tłumaczki: Magdalena Gach, Ewelina Lachowska.

Kultura jako przestrzeń społecznego i obywatelskiego zaangażowania stanowi arenę miejskiej demokracji. Chodzi oczywiście o kulturę, która wiąże się nie tylko z ofertą, jaką proponuje uczestnikom/uczestniczkom instytucja, ale także z czynnikami strukturalnymi, będącymi wyrazem różnych form wykluczenia z przestrzeni publicznej ze względu na niepełnosprawności, kompetencje, wiek, płeć czy status społeczno-materialny. Chodzi też o kulturę jako forum negocjacji interesów różnych grup i środowisk oraz miejsce dyskusji o mieście jako dobru wspólnym. To właśnie te spory i towarzyszące im często poczucie niedosytu, napięcia, a nawet konfliktu są istotą zarówno demokratycznej praktyki, jak i praktykowania kultury. Jak jest w Lublinie? Czy deklarowana zarówno przez władze, jak i środowiska kultury polityka włączenia i dostępności znajduje wyraz w realnych praktykach demokratycznych i kulturowych? Czy nie nadszedł czas na podjęcie tych pytań, by w oparciu o powstałą diagnozę opracować lubelski pakt dla kultury i demokracji? Pakt, jako wyraz idei miasta, wspólnoty ludzi różnych, lecz równych.