kultura ma znaczenie slyder

Kultura ma znaczenie vol.1 – Kultura współczesna: teorie i praktyki | ogólnopolska konferencja naukowa

Mówi się dziś o kulturze, że jest to pojęcie kłopotliwe, a nawet „mocno skompromitowane”, które popadło w niełaskę badaczy. A mimo to wydaje się, że nigdy dotąd wiedza o kształcie i dynamice kultury i zrozumienie jej mechanizmów niebyły równie potrzebne, co dzisiaj. W przypadku kultury mamy dziś do czynienia z procesem „rozplenienia się sensów”. Wiąże się to z coraz bardziej różnicującym się pojęciem kultury. Dlatego też głównym problemem konferencji jest obszar współczesnej kultury oraz zjawisk rozgrywających się w jej polu, jak również, na poziomie metateoretycznym, kształt debaty nad nią. Jej uczestników prosimy więc o namysł nad tym, jakimi metodami i narzędziami bada się kulturę współczesną, jakie są jej główne problemy, oraz jaką formę przybierają praktyki kultury. Przed uczestnikami konferencji pragniemy postawić zadanie weryfikacji hipotezy, zgodnie z którą jesteśmy świadkami przemian dokonujących się w obszarze refleksji nad kulturą, a być może nawet pewnego rodzaju przełomu w rozumieniu i interpretacji zjawisk kultury, które wynikają z dynamicznie zmieniającego się przedmiotu jej namysłu.

Wstępny program konferencji:

WTOREK (20.11.2018)

15.00 Rejestracja uczestników (przy kawie) | Warsztaty Kultury ul. Grodzka 5a
15.30 Otwarcie konferencji
15.45 – 17.25 Sesja I
prof. D. Czaja (UJ), Dawni mistrzowie. O sztuce w czasie marnym
dr hab. H. Rarot (Politechnika Lubelska), Dwie wizje kryzysu kultury ponowoczesnej
dr hab. Krzysztof Abriszewski, Czy istnieją innowacje naukowe w humanistyce?
dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak (UMCS), Od imponderabiliów kulturowych do wszystkożerności:
Wyposażenie kulturowe jako korelat modernizacji polskiego społeczeństwa
17.50 – 18.50 DYSKUSJA
19.00 UROCZYSTA KOLACJA | Restauracja Trybunalska ul. Rynek 4

ŚRODA (21.11.2018)

9.00 – 10. 45 | WFiS UMCS pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
Sesja I
prof. Zofia Rosińska (UW), Granica: przekraczanie-opór i konsekwencja
prof. Maria Flis (UJ), Kłopoty z kulturą. Kultura jako mechanizm i narzędzie zmiany społecznej
dr Magdalena Kawa (PWSZ w Chełmie), Kultura (nie)pamięci. Pomniki jako element zmiany
społecznej?
dr hab. Paweł Możdżyński (UW), Fenomen kulturowy symbolu Polski Walczącej („kotwicy”) i
ikonografii „żołnierzy wyklętych”
10. 45 – 11. 00 – PRZERWA NA KAWĘ
11.00 – 12.45 (obrady równolegle)
Sesja II
mgr Magdalena Pałka (UAM), Zmiany, zmiany. Po co na dziś krytyka instytucji?
mgr Tomasz Kłusek (UMCS), Romana Ingardena rozumienie kultury. Stanowisko aktualne czy
zdezaktualizowane?
mgr Magdalena Bryła (UJ), Street art jako globalne narzędzie inspirujące do zmiany społecznej
mgr Krzysztof Lang (SWPS), Art experience (AX) – strategie komunikacyjne sztuki współczesnej w
dziedzinach kultury nie związanych z obszarem sztuki
mgr Aleksander Zbirański (UMCS), Fotografia a uczestnictwo w Nocy Kultury
mgr Katarzyna Kurowska (UJ), Filmowa kultura kulinarna w świetle refleksji Rolanda Barthesa
Sesja III
dr Maciej Kijko (UAM), Komunikacja międzykulturowa – wiele wektorów, wiele sił
mgr Natalia Sienko (UWr), Bułgaria, Czechy, Mołdawia – oblicza wielokulturowości w teorii i
praktyce
mgr Gabriela Kochan (UWr), Znaczenie tożsamości i niemieckiej Leitkultur w programie
Alternatywy dla Niemiec
mgr Maria Pencina (UW), Kino zaangażowane społecznie, politycznie? Filmowy wizerunek kryzysu
migracyjnego w filmach poświęconych Sycylii
mgr Lila Pietrasiewicz (UMCS), Powstanie i funkcjonowanie Ośrodka Recepcyjnego dla
Cudzoziemców w Białej Podlaskiej – wymiar kulturowy
12. 45 – 13. 00  PRZERWA NA KAWĘ
13. 00 – 14. 45 (obrady równolegle)
Sesja IV
dr Agnieszka Pobratyn (UH-P), Kultura jako czynnik integrujący społeczności lokalne
mgr Michał Karapuda (Urząd Miasta Lublin/UMCS), Rola kultury w Strategii Rozwoju Lublina
dr Aleksandra Kołtun (UMCS), Wpływ plenerowych festiwali kulturalnych na sposoby postrzegania
i oceniania przestrzeni miejskiej – na przykładzie Nocy Kultury w Lublinie
mgr Agnieszka Kaźmierczak (UMCS), „Gdański Gust” – przestrzeń kulturowa miasta Gdańsk
dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz (UŁ), Głos mieszkańców. Przykład z etnografii w mieście
mgr Dorota Kutyła (UW), Miasto jako miejsce kultury, czyli Poznań w badaniach Floriana
Znanieckiego
Sesja V
mgr Grzegorz Michalik (UMCS), Konstrukt kultury w psychoanalizie i współczesnej humanistyce
mgr Antoni Grzybowski (UJ), Od „kulturowej moralności” do „das Unbehagen in der Kultur”.
Freudowska „Kultura jako źródło cierpień” wobec współczesności
mgr Michalina Izert (APS), Ciało vs Umysł: rozszczepianie obszarów kultury
mgr Marlena Stradomska (UMCS), Komunikacja na temat samobójstwa – aspekt kulturowy
mgr Jakub Sybilski (UW), Oddziaływanie prozy na rzeczywistość społeczną na przykładzie
powieści Michela Hoellebecq’a „Uległość”
mgr Emilia Kolinko (IBL PAN), Mistyczka czy wariatka? Anna Moszyńska, Pirna, 1850
Sesja VI
mgr Beata Fijołek-Soka (UMCS), Idea naukowa a kultura popularna – wybrane mechanizmy
mgr Dorota Szymborska, Sztuczna inteligencja, zagrożenie czy wsparcie dla kultury
Jacek Czerwiński, Płytka polityka – Internet a kognitywne zdolności wyborców
mgr Katarzyna Michalak (UMCS), „Wojna światów” – i co dalej? Popularyzacja radiowego
storytellingu w Polsce i w Europie
mgr Łucja Gil (UMCS), Wpływ kontekstu kulturowego na rozwój gospodarczy państwa w ujęciu
Francisa Fukuyamy
15. 00 – 16. 00 OBIAD

PANELE DYSKUSYJNE

16.30 – 17.45 (oba panele odbywają się równolegle) | Galeria Labirynt ul. ks. J. Popiełuszki 5
Kultura obywatelska w działaniu
wprowadzenie i moderacja: dr Agnieszka Ziętek (UMCS)
udział:
– Marcin Skrzypek (Teatr NN Brama Grodzka)
– Waldemar Tatarczuk (Galeria Labirynt)
– Szymon Pietrasiewicz (Centrum Kultury w Lublinie)
– dr hab. Joanna Wowrzeczka (UŚ)
Kultura jaźni
wprowadzenie i moderacja: dr hab. Paweł Bytniewski (UMCS, moderator)
udział:
– dr hab. Andrzej Kapusta (UMCS), Kultura siebie – współczesne reinterpretacje starożytnych
technik autotransformacji
– dr hab. Tomasz Kitliński (UMCS), Kres czy rozrost podmiotowości w kulturze współczesnej?
– dr Natalia Sanotska (Politechnika Lwowska), Troska o siebie w horyzoncie teraźniejszości
17.45 – 18.00 PRZERWA NA KAWĘ
18.00 – 20.00 Kultura edukacji i kultura w edukacji
wprowadzenie i moderacja: dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska (UMCS)
udział:
– dr hab. Krzysztof Abriszewski (UMK)
– mgr Beata Janiszewska-Brudzisz (Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych,
Starostwo Powiatowe w Lublinie)
– dr Adam Kalbarczyk (Dyrektor Prywatnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie)
– mgr Katarzyna Krzywicka (Centrum Kultury Gminy Jabłonna)
– dr Urszula Lewartowicz (UMCS)
– mgr Eliza Nowikowska (wieloletnia Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego
Gimnazjum im. S.F. Klonowica w Lublinie)
– mgr Virginia Sitarz (Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum im.
S.F. Klonowica w Lublinie)
20.00 KOLACJA | Galeria Labirynt

CZWARTEK (22.11.2018)

9.00 – 11.15 | WFiS UMCS pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
Sesja I
prof. Andrzej Szahaj (UMK), Kulturowe uwarunkowania epidemii narcyzmu
dr Dariusz Brzeziński (IFiS PAN), Zwrot nostalgiczny w kulturze współczesnej
dr hab. J. Kociuba (UMCS), Kultura indywidualizmu… I co dalej? Kulturowe tło dysfunkcji
tożsamości jednostki
dr hab. Piotr Szreniawski, Znaczenie twórcy w perspektywie teorii rywalizacji hierarchii
prof. Jan P. Hudzik, Media: utopia nowoczesna
11.15 – 11. 30  PRZERWA NA KAWĘ
11.30 – 13.15 (obrady równolegle)
Sesja II
dr hab. Piotr Celiński, Kultura cyfrowa: rewizja założeń utopijnych
dr Przemysław Wiatr, Vilém Flusser i utopia społeczeństwa telematycznego
dr Marcin Sanakiewicz, Performuj, albo… o utopii w teorii performansu Jona McKenziego
dr Karolina Wierel (UwB), Tak kończy się świat po raz ostatni… Światy postfinalne jako
reprezentacje retrotopii. (Refleksje na temat kultury postapokaliptycznej drugiej dekady XXI wieku)
Sesja III
mgr Agata Woźniak-Jakubiec (UMK), Somaestetyka: wieloaspektowe rozważania nad kulturą
Richarda Shustermana
mgr Maria Przybylska (UMK), Unikanie, uległość, troska… woń ciała w społeczno-kulturowym
konstruowaniu Obcego (ujęcie kognitywistyczne)
mgr Franciszek Chwałczyk (UAM), Antropocen – geologiczny wymiar kultury: rola i możliwości
mgr Paweł Poniatowski (UMCS), Neurobiologia, coaching, rozwój wielowymiarowy refleksji
kulturoznawczej
mgr inż. Agnieszka Walczak-Skałecka (UMCS), Kultura marek osobistych
mgr Anna Heleniak (UMCS), Rytuały tytoniowe w świetle teorii Randalla Collinsa
ZAKOŃCZENIE OBRAD
13.15 OBIAD

Więcej informacji