pjm

Kurs polskiego języka migowego dla dzieci (nabór do 14.03)

Jak przywitać się w polskim języku migowym? Co to jest alfabet palcowy i kiedy się nim posługiwać?
W jaki sposób przedstawić się w PJM? Odpowiedzi na te oraz na wiele innych pytań znajdziemy podczas kursu polskiego języka migowego w Galerii Labirynt!

Kurs będzie opierał się na warsztatach, konwersacjach, indywidualnych i grupowych ćwiczeniach, prezentacjach multimedialnych oraz pracy z tekstem. Spotkania kursowe rozpoczną się w marcu i będą się odbywały w każdy czwartek do końca czerwca. Planowana jest kontynuacja zajęć w okresie wakacyjnym i/lub powakacyjnym.

Zakres tematyczny zajęć
Pierwszy kontakt (savoir-vivre, powitanie, pożegnanie, słowa grzecznościowe, zaimki)
Daktylografia (alfabet palcowy)
Słownictwo dotyczące domu i rodziny
Rachuba czasu (dni tygodnia, miesiące, lata, tydzień temu, za rok, za dwa)
Liczby
Zdrowie i pierwsza pomoc (samopoczucie, wypadki, wzywanie pogotowia)

Ponadto w ramach kursu przewidziane są również konwersacje z osobami Głuchymi.

Uczestnicy i uczestniczki kursu otrzymają podręczniki zawierające niezbędne do nauki materiały i płyty DVD ze znakami migowymi. Po zakończeniu cyklu spotkań osoby, które uczestniczyły w zajęciach otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Warsztaty będą się odbywały w każdy czwartek w godz. 16.00-17.00 (grupa młodsza od 3 do 6 lat) i 17.00-18.00 (grupa starsza od 7 do 12 lat). Kurs się rozpocznie, jeśli zgłosi się przynajmniej 10 uczestników/uczestniczek. Zajęcia ruszają 21 marca.

Opłata za udział w warsztatach – 50 zł za jeden miesiąc (4 spotkania). W marcu odbędą się dwa spotkania, więc opłata za ten miesiąc będzie wynosiła 25 zł od osoby. Na warsztaty obowiązują zapisy: edu@labirynt.com / tel. 466 59 20 wewn. 32. Prosimy o podanie: imienia i nazwiska oraz wieku dziecka i numeru kontaktowego do opiekunów. Zgłoszenie dotyczy udziału w zajęciach w całym kursie. Nabór trwa do 14 marca 2019.

Prowadzenie: Magdalena Gach-Leziak – pedagożka i surdopedagożka, trenerka języka migowego i biegła tłumaczka w zakresie języka migowego – T1, T2. Posiada wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach symultanicznych na Polski Język Migowy oraz System Językowo Migowy (KSS I, KSS II, KSS III). Współpracuje ze środowiskiem osób Głuchych od 18 lat. Współpracuje między innymi z Galerią Labirynt, Urzędem Miasta Lublin, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Niepublicznym Integracyjnym Przedszkolem „Jaś i Małgosia”. Współprowadzenie: Katarzyna Mikołajka oraz inne osoby Głuche.