SONY DSC

Labirynt doświadczalny: matematyczne inspiracje

Podczas zajęć dzieci będą zgłębiać niezwykły świat matematyki. Uczestnicy wykonają wstęgę Möbiusa i zbadają jej właściwości. Dowiedzą się, czym są fraktale oraz jakie zastosowanie ma ciąg Fibonacciego. Dzieci nauczą się również rozwiązywać tangramy oraz projektować desenie według własnego pomysłu.Warsztaty z cyklu „Labirynt doświadczalny” przybliżają najmłodszym – w luźny i przyjemny sposób – poszczególne dziedziny nauki jak fizyka, chemia, biologia, matematyka, technika. Zajęcia prowadzi zespół Mobilnej Nauki.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 10 – 13 lat. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Galeria zapewnia potrzebne materiały.  Obowiązują zapisy (imię, nazwisko, wiek dziecka): edu@labirynt.com / tel. 466 59 20 wew. 27. Czas trwania: ok. 90 min.