Labirynt doświadczalny: kwaśna chemia

Labirynt doświadczalny: o sole che’mio

Warsztaty dla dzieci w wieku 10-13 lat

Tematem warsztatów będą sole, czyli substancje chemiczne, powstałe w wyniku reakcji kwasów i zasad. Uczestnicy wytworzą proste sole oraz zbadają ich właściwości fizyczne i chemiczne. Wykorzystując sole metali ciężkich, wyhodują chemiczne „roślinki”. Dowiedzą się także, jaki wpływ na barwę płomienia, mają tworzące sole jony metali.

ZAPISY: 466 59 20 w. 27 / edu@labirynt.com / 90 min / bezpłatne
Warunkiem udziału w warsztatach jest mail zwrotny od organizatora, potwierdzający rezerwację. / dot. zapisów drogą mailową