edu slyder2

Labirynt wyobraźni | warsztaty dla grup zorganizowanych

Warsztaty są  przeznaczone dla przedszkolnych i szkolnych grup zorganizowanych.

Uczestnicy i uczestniczki przekonają się, że zwiedzanie wystawy może być fascynującą i pouczającą przygodą. Zajęcia rozpoczną się od oprowadzania po wystawie Stan rzeczy. Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w Galerii Labirynt w Lublinie. Ekspozycja stanowi znakomity punkt wyjścia do rozmowy z młodymi odbiorcami na tematy z pozoru trudne, ale ważne i bliskie każdemu człowiekowi. Co składa się na naszą codzienność? Czym może różnić się codzienność poszczególnych osób? Jakie istnieją rodzaje wolności? Czy przeszłość ma na nas wpływ?

Różnorodność technik artystycznych prezentowanych prac pozwoli uczestnikom i uczestniczkom bliżej poznać i lepiej zrozumieć świat sztuki współczesnej, a część plastyczna utrwalić zdobytą wiedzę i rozwinąć kreatywność.

Proponowane tematy warsztatów:

Formy i stany

Zajęcia poświęcone formom i technikom artystycznym, używanym przez współczesnych twórców. Omawiając prace znajdujące się na wystawie, skupimy się przede wszystkim na analizie formalnej dzieł. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów poznają typologię obiektów sztuki oraz ich rozwój na przykładzie form „klasycznych” (malarstwo, rzeźba) i tych, które do kanonu sztuki weszły w minionym stuleciu (fotografia, kolaż, film, ready-made, instalacja).

Stan codzienności

Podczas warsztatów będziemy dyskutować na temat codzienności i różnych sposobów jej reprezentacji we współczesnej sztuce. W oparciu o eksponowane na wystawie dzieła uczestnicy i uczestniczki zajęć będą zastanawiać się nad tym, co stanowi naszą codzienność, oraz kto lub co może mieć na nią wpływ.

______________

Warsztaty trwają ok. 60 minut: oprowadzanie (30 minut), część plastyczna (30 minut)

Zajęcia odbywają się w okresie 18.09-9.11, od wtorku do piątku, w godz. 9.00-14.30. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu. Dodatkowe informacje oraz zapisy: 81 466 59 20 wewn. 32, edu@labirynt.com. Galeria zapewnia potrzebne materiały.

Powyższe warsztaty mogą być realizowane jako dostępne dla różnych grup osób z niepełnosprawnościami (więcej).