slyder-labirynt-znakow

Labirynt znaków

Warsztaty w polskim języku migowym tłumaczone na język polski foniczny dla dzieci w wieku 6-12 lat

Labirynt znaków to zajęcia edukacyjne o sztuce współczesnej oparte o wystawy prezentowane w Galerii Labirynt.

Podczas październikowego spotkania uczestnicy i uczestniczki warsztatów poznają nową wystawę prezentowaną w Galerii Edu . Zajęcia prowadzone są w PJM i tłumaczone na język polski foniczny. Podczas warsztatów będzie można zaznajomić się także z kulturą Głuchych i poznać podstawowe znaki w polskim języku migowym.

Zajęcia są też okazją do stworzenia własnych prac plastycznych inspirowanych twórczością współczesnych artystów. Będzie się działo! Warsztaty poprowadzi Justyna Kieruzalska, edukatorka Galerii Labirynt.

Zapisy: 81 466 59 20 wewn. 32, edu@labirynt.com. Zajęcia są odpłatne; bilet: 1 zł/dziecko / opiekunom dzieci uczestniczących w zajęciach oraz osobom z niepełnosprawnościami przysługują bilety bezpłatne, Galeria zapewnia potrzebne materiały. Czas trwania: ok. 60 minut.

Wydarzenie organizowane w ramach 7. Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier