labirynt znaków slajder

Labirynt Znaków |warsztaty tłumaczone na Polski Język Migowy

Warsztaty dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat i ich opiekunów.

Zapewniamy tłumaczenie na PJM

Labirynt znaków to cykl zajęć edukacyjnych przygotowany z myślą o osobach z niepełnosprawnościami słuchu/mowy. Spotkania składać się będą z dwóch części: zwiedzania wystawy oraz warsztatów twórczych. W ramach spotkania odbędzie się zwiedzanie nowej wystawy „Six Memos”, która oscyluje wokół sześciu pojęć: „Lekkości”, „Dokładności”, „Szybkości”, „Przejrzystości”, „Wielorakości”, „Zwartości”, które podczas wizyty będą odkrywane w prezentowanych dziełach sztuki.

Potrzebne materiały zapewnia Galeria Labirynt. Warsztaty trwają ok. 60 minut. Udział jest odpłatny; cena biletu: 1 zł/dziecko; opiekunom dzieci uczestniczących w zajęciach oraz osobom z niepełnosprawnościami przysługują bilety bezpłatne.

ZAPISY: tel. 81 466 59 20 wewn. 32, rafal.lis@labirynt.com / (imię, nazwisko, wiek dziecka; w tytule e-maila prosimy wpisać datę i nazwę warsztatów). Warunkiem udziału jest otrzymanie maila zwrotnego od organizatora, potwierdzającego rezerwację (dot. zapisów drogą mailową). Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 16.00 dnia poprzedzającego warsztaty lub do wyczerpania miejsc.